EU haalt energie in Groningen

Nieuws | de redactie
26 november 2014 | Niet de techniek is het probleem. Voor een energietransitie is vooral een nieuwe mindset nodig bij overheden en bedrijven. Hanze-onderzoekers gingen daarover in Brussel in discussie met Europese kennisorganisaties en EP-politici. “Beleidsmakers moeten meer faciliteren in plaats van reguleren.”

Het was de tweede keer dat de Hanze nadrukkelijk te gast was in Brussel bij de European Innovation Summit. De inspanningen van de Groningse hogeschool op het gebied van nieuwe vormen van energievoorziening is in Brussel niet onopgemerkt gebleven. Onlangs kwam de ALDE-fractie op bezoek naar de kenniscentra in Groningen op dit terrein. “We worden gezien als een heel mooi voorbeeld van een open innovatie omgeving,” stelde Jan-Jaap Aué destijds al.

De totale keten

In Brussel waren op invitatie van innovatieplatform Knowledge4Innovation meerdere Europese kennisinstellingen aanwezig om te reflecteren op belangrijke maatschappelijke veranderingen voor Europese groei en de arbeidsmarkt. Naast de Hanzehogeschool waren ook de TU Delft en de Erasmus Universiteit aanwezig in het Europees Parlement. Onder de onderzoekers die optraden was Hanze-promovendus Marcel van de Werf. Hij onderzoekt hoe bedrijven gezamenlijk een duurzaam business model kunnen ontwikkelen om bijvoorbeeld warmte-uitstoot van het ene bedrijf te gebruiken als energievoorziening voor het andere bedrijf. “Het gaat er om dat je kijkt naar de totale keten,” vertelde Van de Werf.

Dat is geen sinecure mekte hij in het Brusselse debat, waarin mensen uit het bedrijfsleven en de politiek aangeven, dat ondernemingen toch in de eerste plaats zullen kijken naar hun eigen marktpositie voor ze zomaar in zee gaan met anderen. “Bedrijven willen niet zomaar hun kennis afstaan aan concurrenten,” stelde Karine Iffour die namens het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) bij het lunchdebat was aangesloten.

Van de Werf was een stuk optimistischer gestemd over de verandering in ‘mindset’ die ondernemers moeten maken om op deze manier over het energievraagstuk na te denken. “Ik denk dat het er om gaat dat je een nieuwe generatie motiveert na te denken over het belang hiervan en daarbij de goede voorbeelden goed communiceert. Europa moet daarbij vooral faciliteren in plaats van reguleren.”

Bij de top in de EU en Hannover

Dat het Groningse EnTranCe een proeftuin is om die goede voorbeelden te tonen en ondernemers, overheden en onderzoekers bij elkaar te brengen op dit punt, was eerder dit jaar in Hannover al op de Messe te zien. De Hanze-onderzoekers presenteerden toen hun plannen en aanpak in ‘das Glashaus’ van PBT en ScienceGuide in het Nederlands paviljoen, dat het hart van de reusachtige Messe van de hightech sector vormde. Piet de Vey Mestdagh zoekt namens de Hanzehogeschool nu ook naar verbindingen op dit terrein en inhoudelijk zwaartepunt in Brussel. “Het gaat er om dat we het energiesysteem fundamenteel veranderen.”

In Groningen verrijst inmiddels langzaam maar zeker een innovatiecentrum, dat met toegepast onderzoek uitprobeert op welke manieren zo’n ‘energie revolutie’ kan worden bereikt. Onder meer met het balanceren van energie in kleinere cellen op locatie wordt getracht dat nieuwe energiesysteem vorm te geven. 

In Brussel heeft men op beleidsniveau daar getuige de interesse van parlementariërs Lambert van Nistelrooy en Cora van Nieuwenhuizen ook wel oren naar, hoopt De Vey Mestdagh. “Het zou mooi zijn als we vanuit de EU echt de mogelijkheid en ruimte krijgen om die verandering echt in gang te zetten. Dat is ook wat we hier als Hanzehogeschool in Brussel voor elkaar trachten te krijgen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK