Kunst geen linkse hobby

Nieuws | de redactie
10 december 2014 | Richard Wagner was dan wel een linkse revolutionair en later een rechtse drammer, maar onderzoekers van de NHTV hebben ontdekt dat het bezoek van podiumkunsten geen linkse hobby is. Bezoekers van ballet, opera, popmuziek, en wat al niet vertonen een zelfde diversiteit in politieke voorkeur als de rest van Nederland. Ook wie vaak gaat is niet linkser of rechtser ingesteld.

De resultaten van het NHTV-onderzoek zijn gebaseerd op paneldata van ruim 2000 respondenten van het LISS panel van CentERdata. In de tijd van Halbe Zijlstra als bewindsman voor HO en Cultuur was er nogal eens een hoop kabaal te vernemen over de gedachte van sommigen dat kunst en cultuur ‘linkse hobbies’ zouden zijn. De NHTV ging nu na wat van die beweringen klopt.

Van musical tot Bach

Het onderzoek naar linkse hobby’s beschrijft in hoeverre er sprake is bij consumenten van samenhang tussen politieke voorkeur en voorkeur voor podiumkunsten. Gebruikmakend van bestaande data over vrijetijdsgedrag en politieke voorkeur van het LISS panel van CentERdata hebben de onderzoekers onderzocht of frequente bezoekers van podiumkunsten gemiddeld links dan wel rechts politiek georiënteerd zijn. Ook keek men of die kunstgenieters vaker op politieke partijen stemmen met een ‘sterk cultureel profiel’. In het onderzoek is een reeks van relevante kunstgenres meegenomen, zoals ballet, popmuziek, musical, theater, klassieke muziek, opera en cabaret.

De onderzoekers laten nu in hun uitkomsten zien, dat er geen of een zeer beperkte samenhang is tussen bezoekfrequentie enerzijds en politieke voorkeur en cultureel profiel anderzijds. Als er al significante associaties zijn, dan zijn de gevonden effectgroottes zwak. Hieruit concluderen de NHTV-onderzoekers, dat linkse partijen in ons land weliswaar geneigd zijn de podiumkunsten met meer subsidies te ondersteunen, maar dat het bezoek daaraan als vrijetijdsbesteding niet kan worden gekenschetst als een uitgesproken ‘linkse hobby’.

En hoe erg was Wagner? Hier kunt u daarover meegenieten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK