Mannenquotum voor meer innovatie

Verslag | de redactie
4 december 2014 | Het aantal meisjes dat kiest voor techniekopleidingen en daar vervolgens ook mee door gaat, is nog altijd een punt van zorg. Op bezoek bij Saxion, ziet minister Bussemaker wat er op dit punt gebeurt, en beter kan. “In de voorlichting wordt te vaak vanuit mannelijk denken geredeneerd.”

Afgelopen dinsdag was minister Bussemaker in het kader van haar “Kracht on Tour” reeks op bezoek bij Saxion. De minister ging in gesprek met studenten, afgestudeerden en docenten van de Overijsselse hogeschool en vrouwelijke technici uit het bedrijfsleven om te kijken naar de mogelijkheden om meer meisjes te interesseren voor technische beroepen.

Voorlichting toespitsen op meisjes

Collegevoorzitter Wim Boomkamp benadrukt tegenover ScienceGuide het belang van deze opdracht. “Het vraagstuk waar je mee zit is hoe vrouwen voor de techniek te behouden. Bij iedere overstap: in het kiezen voor een Natuurkunde-profiel, maar ook daarna bij een vervolgopleiding en zelfs in de beroepskeuze, verliezen we. Ik heb daar nog geen pasklaar antwoord op.”

Wel denkt Boomkamp dat het van belang is, om de voorlichting ook juist op meisjes toe te spitsen. “Er wordt te vaak vanuit mannelijk denken geredeneerd en dat ga je dan ook onbewust zo formuleren. We hebben juist vrouwelijke rolmodellen nodig, dat maakt het voor meisjes ook aantrekkelijker om voor de techniek te kiezen.”

Op Saxion gaat het wat dat betreft vrij goed, ziet Boomkamp. “We doen het goed qua aantallen vrouwelijke studenten. We zitten met 30% ruim boven het landelijk gemiddelde.” Belangrijk punt daarbij is volgens de collegevoorzitter dat er meer vanuit de toepassing gedacht wordt.

“Het gaat bij techniek om het oplossen van maatschappelijke problemen. Daar zijn vrouwen gevoeliger voor dan dat er vooral vanuit de harde techniek geredeneerd wordt. Dus willen we meer vrouwen voor techniek interesseren dan moeten we niet alleen vanuit de techniek zelf denken maar vanuit het oplossen van maatschappelijke vraagstukken met behulp van techniek.”

Verouderd personeelsbeleid

Niet alleen hogescholen, ook technische bedrijven zullen bij zichzelf te rade moeten gaan op dit punt, denkt Wim Boomkamp. “Het is een stimulans om meer te kijken naar het eigen personeelsbeleid. Er zijn goede voorbeelden, maar ook genoeg technische bedrijven met een volstrekt verouderd personeelsbeleid.”

Het door Bussemaker zo nu en dan geagendeerde vrouwenquotum kan bij Boomkamp dan ook op sympathie rekenen. “Maar misschien moet je het omdraaien. Een mannenquotum; niet meer dan zoveel procent mannen in leidinggevende functies. Het is slechts een psychologisch verschil, maar persoonlijk denk ik dat het een positief effect kan hebben.”

Uiteindelijk gaat het er om dat het bedrijven en daaropvolgend de economie zijn die wel moeten varen bij dergelijk beleid. “Ik ben er van overtuigd dat meer vrouwen in leidinggevende posities, ons land beter en innovatiever maakt,” zegt Boomkamp. “Onderzoek heeft ook laten zien dat alleen mannen samen niet het maximale uit zichzelf halen. Die hebben toch hetzelfde soort competenties. Dan wordt het eerder een zesje, in plaats van een acht of negen.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK