Big Data vereist nieuwe professionals

Nieuws | de redactie
7 januari 2015 | De impact van Big Data op wetenschap en samenleving wordt zo groot, dat er nieuwe beroepen en kennisgebieden door ontstaan. Anwar Osseyran (SURFsara) en Wilco Hazeleger (eScience Center) zien daarbij “geen grens aan de raadsels die de mensheid wil oplossen.”

In een interview op de SURFsara  site laten de twee directeuren hun licht schijnen over de toekomst van de wetenschap en de rol van Big Data. “Data geeft zelf geen antwoorden,” zegt Osseyran. “Je hebt mensen nodig die vragen stellen, omdat ze kijken naar de data en patronen onderscheiden die hen aan het denken zetten.”

Nieuwe eisen aan onderzoek

Het Netherlands eScience Center is vanuit die vraag opgericht. “We kunnen nu toegang bieden tot rekenkracht – zoals die bij SURFsara – die buiten het bereik lag van haast iedereen. Om nog maar te zwijgen over de hoeveelheden data.” Die mogelijkheden vereisen ook een andere manier van onderzoek doen.

“Het is gemakkelijk geld te steken in hardware,” zegt Wilco Hazeleger, “maar dat geeft je geen garantie dat die ook nuttig gebruikt gaat worden.” Om dat voor elkaar te krijgen is een nieuw beroep nodig. Osseyran spreekt van een ‘devop’; iemand die de kwaliteiten van een ontwikkelaar en een beheerder met elkaar combineert. Deze zou onderzoekers moeten bijstaan in hun projecten.

Dat is belangrijk, juist omdat eScience zo interdisciplinair is. Big Data is ‘ruw’ en ongelijksoortig zo leggen de directeuren uit.  “De uitdagingen van Big Data eisen van mijn team digitale wetenschappers dat ze in meerdere disciplines tegelijk aan de slag te gaan, ” legt Hazeleger uit. “Het is echter moeilijk om uit te blinken in alle disciplines wanneer je feitelijk je krachten verdeelt over meerdere vakgebieden. Maar als je niet uitblinkt in een vakgebied, word je niet beloond. Zo’n beleid kan een obstakel vormen bij de uitwisseling van nieuwe inzichten tussen disciplines.” 

Geen postbus, maar baanbrekend onderzoek

Echt interdisciplinair denken dus, en dat ook in de academische wereld gewaardeerd zien worden. Juist met de steeds groter wordende berg data, lijkt dat een vereiste te gaan worden, zo voorspellen Osseyran en Hazeleger. “Er is geen grens aan de raadsels die de mensheid wil oplossen.”

Dat betekent wel dat Nederland mee zal moeten in deze ontwikkelingen. “Big Data is echt gigantisch groot,” zegt Osseyran. “En als je kijkt naar de R&D-uitgaven, dan zie je dat Nederland nu nog minder dan het EU-gemiddelde spendeert! Dat komt vooral door een gebrek aan bedrijfsresearch.”

Osseyran pleit daarom voor een andere benadering in het Nederlandse industriebeleid. “Grote internationale bedrijven worden naar Nederland gelokt om er een postbus te huren, maar niet om er baanbrekend onderzoek te doen. Ik maak me daar zorgen over. Als er in dit land geen substantiële hightech-industrie is, hoe lang zullen we dan nog bij kunnen blijven in de wetenschap?”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK