WO in verzet tegen TTIP

Nieuws | de redactie
3 februari 2015 | Het Europees handelsverdrag TTIP kan in academische kringen op weinig sympathie rekenen. Universiteiten vrezen supranationale juridische bemoeienis. “De onduidelijkheid over de positie van hoger onderwijs in het verdrag brengt grote risico’s met zich mee,” zegt Karl Dittrich.

De VSNU heeft namens de Nederlandse universiteiten een verklaring ondertekend van de European Universities Association (EUA). Volgens de VSNU moet het hoger onderwijs net als andere onderwijsvormen buiten de reikwijdte van het handelsverdrag vallen. “Wij zien onderwijsbeleid vooral als een nationale aangelegenheid,” vertelt Karl Dittrich aan ScienceGuide.

Juridische bemoeienis

In de verklaring van de EUA valt te lezen dat TTIP en het Trades in Service Agreement (TiSA) onduidelijkheid creëren over de mogelijkheid voor lidstaten om zelf hun hoger onderwijs in te richten. Veel kennen een hybride systeem van hoger onderwijs met publieke en private aanbieders wat maakt dat TTIP en TiSA niet zomaar kunnen worden toegepast, vinden de EUA-leden.

Karl Dittrich noemt deze ‘supranationale juridische bemoeienis’ zeer onwenselijk voor universiteiten en heeft daarom namens het Nederlands WO de verklaring ondertekend. Het gaat om een unaniem door alle universiteiten en Europese WO-koepels getekende verklaring. “Hoger onderwijs, in tegenstelling tot handel, is geen exclusieve bevoegdheid van de EU. Toezeggingen gedaan in TTIP en TiSA zouden daarom veel verder gaan dan de reikwijdte van haar aanvullende bevoegdheden,” is de conclusie van de EUA. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK