Louise Gunning als studieobject

Nieuws | de redactie
17 maart 2015 | “Zo voorkomt u dat u dezelfde kostbare fouten maakt als Louise Gunning.” In de aankondiging van een managementcursus wordt de UvA/HvA collegevoorzitter als voorbeeld gebruikt hoe je als bestuurder reputatieschade oploopt en kunt vermijden. Je kunt aan het Maagdenhuis dus ook geld verdienen.

Het Maagdenhuis is na het Bungehuis nu al bijna drie weken bezet door studenten en docenten. Maar hoe heeft het eigenlijk zo ver kunnen komen en welke fouten heeft de bestuurlijke top van de instelling hierbij gemaakt? In een driedaagse cursus van Nieuw Bestuur.nl – is dit soms de commerciële tak van ‘de Nieuwe Universiteit? –  leren het hogere management, bestuurders, bestuursadviseurs en toezichthouders in een “vertrouwelijke setting” hoe het optreden van Gunning staat voor een klassieke bestuursstijl die aanleiding geeft tot reputatieschade. Het optreden van Eberhard van der Laan wordt juist gekarakteriseerd als de ‘nieuwe bestuursstijl’.

Dreiging en gezag

Het cursusbedrijf noemt zich een onafhankelijk platform voor de nieuwe bestuurder. Zij adverteren met deze driedaagse managementcursus en prijzen deze als volgt aan. In het “3-daagse leiderschapsprogramma de Nieuwe Bestuurstafel Executive, helpen wij bestuurders, toezichthouders, hoger management en bestuursadviseurs om de goede kant op te kijken. Zo voorkomt u dat u dezelfde kostbare fouten maakt als Louise Gunning.”

In het vervolg wordt de bestuursstijl van Gunning uitgediept als studieobject. “Reputatieschade is abstract, totdat je er last van krijgt, dan wordt het heel concreet. Louise Gunning kan er inmiddels over meepraten. Het vertrouwen tussen haar en de studenten was al diep beschadigd. Toch bleef Louise Gunning volharden in een autoritaire bestuursstijl van dreiging en gezag. Dat werkte averechts. De verwijdering en het wantrouwen tussen haar en de studenten werd alleen maar groter.”

De aanbieders van de cursus stellen daar tegenover als schoolvoorbeeld van hoe het wel moet het optreden van de Amsterdamse burgemeester in het Maagdenhuis. “De burgemeester van Amsterdam werd aangesteld als mediator. Waarom lukt het Eberhard van der Laan wél om het vertrouwen te winnen van de studenten? Wat doet hij anders dan Louise Gunning?”

Het Reputatiemodel

Het onderscheid tussen de twee Amsterdamse notabelen wordt tidens de cursus aangetoond in een ‘reputatiemodel’ over de verschillen tussen de bestuursstijl van Gunning en de nieuwe stijl van Van der Laan.

Bestuursmodel 

Gunning volgt de blauwe lijn van het model, passend bij een klassieke bestuursstijl, leggen de trainers uit. “Zenden; Overtuigen; Verdedigen; Gezag vanuit autoriteit/macht; Visie vanuit rendementsdenken.” Dit wordt verder duidelijk gemaakt aan de hand van een filmpje van haar optreden in het Maagdenhuis en met de vraag:  “Oordeel zelf: hoe effectief is die?”

Van der Laan volgt de groene lijn in de infographic. Zijn bestuursstijl staat voor “het Reputatiemodel, passend bij het Nieuwe Besturen; Ontvangen; Luisteren; Dialoog; Gezag vanuit persoonlijke vaardigheden; Een verbindende visie.” Van der Laans geslaagde benadering wordt ook geïllustreerd aan de hand van een filmpje.

De cursus is uiteraard onmisbaar voor elke CvB’er in HO en MBO. Het ontsnappen aan rendementsdenken is niet goedkoop. €2795, exclusief BTW, inclusief een persoonlijke intake en “een vaardigheidsmeting” in een nulmeting voor en een meting na afloop, onderlinge studiematerialen, begeleiding door seniortrainers en nazorg. Helaas kunnen wij abonnees van de Nieuwsbrief en overige lezers van ScienceGuide geen korting of andere vormen van voorrang en rendement aanbieden. Zij zullen het moeten doen met kansen voor een optreden en kennisdeling op het wereldpodium van de hightech en ‘triple helix’, de Wissenstag op de Hannover Messe.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK