Senaat fileert OCW-experiment

Nieuws | de redactie
17 maart 2015 | De Eerste Kamer doet een dag voor de Statenverkiezingen waar ze goed in is: uitkammen wat bewindslieden aan nieuwe regels doorvoeren willen. Het ‘promovendi-experment’ van OCW en VSNU wordt met een fijn mesje bewerkt: “betekent dat niet dat deze invoering feitelijk een directe verslechtering van de rechtspositie van nieuwe promovendi is?”

De senatoren hebben een reeks vragen waaruit blijkt dat zij zowel het experimentele karakter van de opzet niet echt willen ‘geloven’, als de financiële en sociale effecten op de academische organisatie en gemeenschap buitengewoon zorgelijk achten. “Vindt de regering het gewettigd dat een instelling twee promovendi heeft voor vergelijkbare projecten, daarvoor dezelfde promotievergoeding ontvangt, en de ene promovendus een tijdelijk contract als werknemer biedt met alle zekerheden die daarbij horen en de andere promovendus een verbintenis als promotiestudent waarbij al die zekerheden ontbreken? Vindt de regering het gewettigd dat promotiestudenten gemiddeld pas op of na hun 26e sociale zekerheid kunnen gaan opbouwen?”

Met een concreet voorbeeld uit de RUG in de hand vraagt de Senaat aan minister Bussemaker of zij meer tegenkomt, dat universiteiten “op dergelijke wijze de grenzen van het werknemer-promovendus-model opzoeken?” Tegelijkertijd valt het de senatoren op dat promovendi in ons land soms door buitenlandse overheden (mede)gefinancierd worden. “Ontvangen de universiteiten hiervoor ook een promotiepremie?” vragen zij spits aan de bekostigende Nederlandse overheid.

U leest de brief van de Eerste Kamer hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK