Wetenschap in balans bij NWO

Nieuws | de redactie
14 april 2015 | Na de schrik die de Wetenschapsvisie bij NWO opriep, is nu een modus gevonden constructief verder te gaan. “NWO zal samenwerking en samenhang bevorderen: tussen onderzoekers, disciplines, universiteiten en kennisinstellingen onderling, tussen nationaal en internationaal, wetenschap en belanghebbenden in de samenleving.”

Na het verschijnen van de Wetenschapsvisie in november 2014 ontstonden er zorgen in de wetenschap dat NWO een bureaucratisch geheel zou worden zonder directe bestuurlijke invloed van actieve wetenschappers. Staatssecretaris Sander Dekker noemde NWO in een Kamerdebat een “bestuurlijk gedrocht”. Dit in reactie op de kritiek die was ontstaan, onder andere uit Princeton, waarvandaan Robbert Dijkgraaf het opnam voor bezorgde wetenschappers. Hij sprak over een “achterbakse manier” van reorganiseren en sprak de vrees uit dat wetenschappers niet meer verantwoordelijk zouden zijn voor de verdeling van onderzoeksgelden. 

Vier wetenschappers in bestuur

Met de nu bekendgemaakte structuur is naar de overtuiging van NWO en de staatssecretaris van OCW er een goede balans geschapen tussen centrale coördinatie, samenwerking, en maatwerk voor de disciplines. NWO heeft de medewerkers van de verschillende onderdelen van de NWO-koepel in een eerste informatiebijeenkomst op de hoogte gesteld van de nieuwe organisatie.

In de nieuwe structuur is de besluitvorming geconcentreerd in een Raad van Bestuur. Daarvan zullen vier actieve wetenschappers deel uitmaken, die ook voorzitter zullen zijn van de vier domeinbesturen. Er komen vier domeinen: Bètawetenschappen , Technische en toegepaste wetenschappen, Sociale en Geesteswetenschappen, en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen. Elk domein zal worden bestuurd door actieve en vooraanstaande wetenschappers.

Meer invloed stakeholders

De vier voorzitters van de domeinbesturen maken deel uit van de Raad van Bestuur, die verder bestaat uit een fulltime voorzitter en een portefeuillehouder financiën en operationele zaken. Het beheer van de NWO-instituten wordt samengebracht in een aparte beheersorganisatie. De bureauorganisatie zal aansluiten op domeinen en disciplines en tegelijk ruimte bieden voor dwarsverbanden en interdisciplinair samenwerken.

Wetenschappers en stakeholders uit de maatschappij krijgen via een Raad van Advies meer invloed op de strategie en het beleid van NWO. Daarmee zal NWO winnen aan flexibiliteit door beter in te spelen op ontwikkelingen in wetenschap, beleid en maatschappij. Met deze nieuwe structuur zal NWO haar primaire taken, het bevorderen van de kwaliteit en vernieuwing in vrij en thematisch wetenschappelijk onderzoek binnen alle vakgebieden, efficiënter kunnen uitvoeren. Tegelijk worden verbindingen tussen onderzoekers, met het bedrijfsleven en de maatschappij versterkt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK