Beste jongetje van de klas

Nieuws | de redactie
2 juli 2015 | Universiteiten investeren extra eigen middelen in onderwijskwaliteit in 2015. Bij elkaar opgeteld gaat het om €86.3 miljoen en dat is meer dan was afgesproken met OCW. De LSVb vindt echter dat het lijstje onzorgvuldig is en veelal bedragen bevat die al reeds stonden ingepland.

De VSNU ontkent niet dat het hier gaat om al eerder ingeplande investeringen. Universiteiten maken dit budget vrij door onttrekking aan hun reserves, een herschikking binnen hun begroting of een combinatie van beide. Voor een deel gaat het om nieuwe plannen. Daarnaast worden ook reeds voorgenomen investeringen opgehoogd met extra budget of in de tijd naar voren gehaald, zodat de studenten en docenten hier eerder van profiteren.

Overschrijden de toezegging

Als deze cijfers van de VSNU kloppen investeren ze meer dan strikt noodzakelijk. Afgaande op het aantal ingeschreven studenten de afgelopen jaren dan is de instroom bij universiteiten een derde van de instroom in het gehele HO. Dat houdt in dat universiteiten ook een derde van die voorinvestering van €200 voor hun rekening moeten nemen. Dat brengt een investeringsverplichting met zich mee van circa 67 miljoen. Met deze investering van ruim €80 miljoen overschrijden de universiteiten ruim de toezegging die ze hadden gedaan bij de totstandkoming van het studievoorschot vorig jaar mei.

De hoogte van de bedragen per universiteit lopen uiteen. Zo is de VU koploper met een investering in de onderwijskwaliteit van €16.7 miljoen. De Open Universiteit investeert €1.5 miljoen. De UvA, tevens de grootste universiteit investeert helemaal niets in de kwaliteit van het onderwijs.  Maar dat is volgens de vereniging van universiteiten te wijden aan de “specifieke situatie: de UvA heeft al een begrotingstekort.”

Veel onduidelijkheden

De LSVb is minder enthousiast en ziet in deze lijst oude investeringen en veel onduidelijkheden. Er kan niet worden beoordeeld om hoeveel extra investeringen het daadwerkelijk gaat. LSVb-voorzitter Sara Spano: “Uit de lijst wordt niet inzichtelijk welke investering in het kader van het leenstelsel plaatsvinden en welke al stonden gepland”. De LSVb is op basis van het bericht van de VSNU niet overtuigd dat de beloofde extra investeringen worden gedaan.

De LSVb heeft een inventarisatie gedaan onder medezeggenschapsraden. Hieruit blijkt dat meerdere van de genoemde extra investeringen eigenlijk al geplande investeringen zijn die een nieuw label hebben gekregen

Uit het bericht van de VSNU blijkt dat er aan de Universiteit van Amsterdam geen voorinvesteringen worden gedaan vanwege een begrotingstekort. Ook de hogescholen hebben toegezegd extra te gaan investeren. Van deze investeringen is echter nog niets bekend. Spano: “Alle studenten die hun basisbeurs verliezen moeten kunnen profiteren van de verbetering van het onderwijs, daarom moet op iedere universiteit en hogeschool worden geïnvesteerd”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK