Verkeerde beeldvorming schaadt Pabo

Nieuws | de redactie
27 augustus 2015 | Het is volgens de Vereniging Hogescholen vooral foute beeldvorming die de instorting van de Pabo-instroom veroorzaakt. “De indruk is ontstaan dat aspirant-studenten geconfronteerd worden met hoge drempels en extra kosten.” Tegenover deze dalende instroom staat een verbetering van de kwaliteit van de instroom, hoopt men.

De Vereniging Hogescholen meldt dat zij deze imago-trend betreurt, “ want het klopt niet.” De trend is er namelijk een van gedurige “ kwaliteitsslag op diverse fronten. Het doel daarbij is het verhogen van de kwaliteit van de toekomstige leerkrachten.” De recente accreditaties laten zien dat het de goede kant op gaat. In Rotterdam zelfs zo goed, dat minister Bussemaker taart kwam uitdelen als beloning voor de goede beoordeling. 

De VH verwijst daarbij niet naar het stevige, aanvullende huiswerk, dat de NVAO aan de sector heeft meegegeven in de nadere analyse van die accreditaties. Men doet zijn best, maar is er nog lang niet. Dat blijkt uit de verscherping van de toelatingseisen waartoe men is overgegaan om minder geschikte jongeren uit te wieden en af te schrikken. De impact daarvan doet nu vooral ook media en de AOb schrikken. 

Minder maar wel beter 

De HBO-koepel wijst op een andere blik die men hierop zou kunnen werpen. “Deze ‘bijzondere nadere toelatingseisen’ zijn via uiteenlopende kanalen gecommuniceerd naar aspirant-studenten, ouders en betrokken professionals zoals docenten en decanen uit het voortgezet onderwijs. Vanwege het feit dat het voor aspirant-studenten niet meer mogelijk was om tijdig hun profielkeuze aan te passen is een uitgebreid informatie- en ondersteuningsprogramma ontwikkeld.”  Het zijn de Pabo’s  zelf die voor een groot deel de lessen hebben verzorgd en die dit ondersteuningsaanbod hebben opgezet. 

De VH stipuleert daarom nogmaals dat “de invoering van deze toelatingseisen een besluit [is] dat alle pabo’s gezamenlijk hebben genomen, in de wetenschap dat dit consequenties zal hebben voor de instroom naar de opleiding.” Oftewel: wie nu zijn studentental ziet instorten moet nu niet gaan mauwen achteraf…. Bovendien is het perspectief rozig want “tegenover deze dalende instroom staat wel een verbetering van de kwaliteit van de instroom.” De nieuwe en kleinere instroom zal blijkbaar ijveriger en op hoger niveau studeren dan het volk dat voorheen binnen kwam. Dat heeft de facto dan het effect dat de uitstroom niet zal verminderen op termijn. Men noemt dit “de verwachting dat de uitval aan het eind van het eerste jaar (nu landelijk ruim 40%) substantieel zal dalen.” Zou dit effect zich niet in die mate voltrekken, al bij het uitdelen van BSA’s in de propedeutische fase, dan staat de sector wel voor een aanzienlijke ‘creatieve destructie’. 

Hoe het komt dat de Pabo’s slachtoffer van die verkeerde beeldvorming werden en of men niet tijdig daar alert op had kunnen zijn en inspelen, is verder niet aan de orde gesteld. De interne evaluatie en reflectie daarop in HBO-land zal ongetwijfeld nog aan de orde komen.

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK