Opmerkelijke transfer MBO-WO

Nieuws | de redactie
6 oktober 2015 | De VU benoemt een lid van het CvB uit het Rotterdams MBO als haar nieuwe bestuurslid. Marjolein Jansen verhuist namelijk van de scheepvaart en haven opleiding STC naar de universiteit. Op OCW was zij ook enkele jaren topambtenaar.

De VU meldt dat Jansen Bernadette Langius opvolgt, die slechts kort lid is geweest van het College van Bestuur. Zij krijgt een portefeuille op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsvoering. Bij de benoemingsprocedure is de medezeggenschap en ook de studentenraad nauw betrokken geweest, onderstreept het CvB. De komst van Marjolein Jansen is via Vanderkruijs tot stand gekomen.

OCW en Rotterdam

De nieuwe VU-bestuurder heeft een uitvoerig bestuurlijk cv in het Haagse. Zij werkte bij EZ, VROM en OCW en werd op dat laatste ministerie enige tijd plaatsvervangend SG. Sinds 2012 werkte zij in het veld, in het bijzonder in het MBO. In Rotterdam was zij lid van het College van Bestuur van STC-Group, de onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie.

Haar vertrek daar is een signaal van een al eerder genoteerde trend van snelle leegloop van de ROC-besturen in de grote havenstad. Zo was mr. Renata Voss tot voor kort nog lid van het CvB van het ROC Albeda College en vertrok om de nieuwe Griffier van de Tweede Kamer te worden.

 

?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK