Academische Pabo nieuwe stijl

Nieuws | de redactie
2 november 2015 | Fontys Hogeschool en Universiteit Tilburg gaan samen een nieuwe variant van de universitaire pabo opzetten. Studenten kunnen daarin naast de Pabo opleiding in het HBO academische masters doen, die hen verrijken op het gebied van kunst, cultuur, communicatie en literatuur.

Vandaag ondertekenen de voorzitters van de twee bestuurscolleges, Nienke Meijer en Koen Becking, een samenwerkingsovereenkomst die moet leiden tot deze invulling van hun gezamenlijke opleiding tot leraar basisonderwijs.  Met deze Pabo University waren de hogeschool en universiteit al eerder dit collegejaar gestart. De opleiding richt zich op vwo’ers, die een HBO-bachelor willen combineren met een universitaire master.

Extra uitdaging en impuls

Zij kunnen in deze opzet voortaan in vier jaar een bachelor in het HBO doen met een WO-master als kopopleiding. De Pabo University van Fontys e de UvT is de enige HO-combinatie in Nederland die een dergelijke studieroute biedt. Studenten kunnen daarbij kiezen uit vijf masters als vervolg op hun Pabo: Global Communication, Art, Media and Society, Management of Cultural Diversity, Jeugdliteratuur en Ritual in Society.

Deze Pabo University leidt op deze manier jongeren met een vwo-diploma op tot leraren die didactische en inhoudelijke kennis vanuit zowel HBO als WO combineren. Daarbij wil men hun kwaliteiten op het gebied van innovatie, creativiteit en ondernemerschap extra uitdagen. Als nieuwe generatie PO-leraren kunnen zij hiermee de onderwijskwaliteit op scholen in het primair onderwijs een extra impuls gaan geven.

Leraar met meer bagage

Het bewust werven van sterk gemotiveerde vwo’ers is een voolgende stap in het beleid van de betrokken lerarenopleidingen. Na geslaagde acties met het werven van bijvoorbeeld meer mannelijke studenten wil de hogeschool eraan werken dat er een oplossing komt voor het feit dat er nog te weinig vwo’ers instromen in de Pabo. Tussen de 4 en 9 % van de instroom acht men veel te gering. Bovendien zijn er binnen die groep nauwelijks vwo’ers die tot de beste 20 % van hun VO-klas behoorden. En juist aan deze groep heeft het basisonderwijs ook behoefte om een antwoord te kunnen geven op de steeds complexere vraagstukken waar het basisonderwijs mee te maken heeft. De Pabo University richt zich daarom expliciet op deze doelgroep.

De bestaande academische pabo’s richten zich al wel op vwo’ers die leraar basisonderwijs willen worden en zich tegelijkertijd verdiepen in een bacheloropleiding onderwijskunde of pedagogiek. Tilburg en Fontys merkten echter dat dit aanbod op zichzelf nog onvoldoende antwoord gaf op de behoefte aan meer diversiteit in de school. Ook leiden deze pabo’s niet op tot een WO-mastergraad.

Daar kan men nu verandering in brengen. Juist masters in de hoek van kunst-, cultuur en communicatie kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het verder ontwikkelen van talenten van kinderen, vinden de twee instellingen. Zulke docenten kunnen ook meer aandacht besteden aan het intensiveren van de samenwerking tussen de school en relevante maatschappelijke instellingen, waarbij ook het bedrijfsleven een rol kan spelen. Een leraar met meer kennis op thema’s als culturele diversiteit, globalisering, interculturele communicatie en de rol van media en gaming, kan zijn collega’s ondersteunen bij het opnemen van deze thema’s in het onderwijsprogramma van de school.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK