Hoe maak je leraar innovator?

Nieuws | de redactie
15 december 2015 | Hoe wordt een leraar een enthousiaste vernieuwer van en in zijn vak? Andrea Klaeijsen (OU) promoveert op de motieven en factoren die docenten moed en elan geven zichzelf en hun werk uit te dagen en hun professionele ontwikkeling vooral zelf ter hand te nemen.

Andrea Klaeijsen gaat in haar onderzoek uit van de premisse dat leraren een sleutelrol vervullen in het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. “Bij deze sleutelrol past het zelf ontwikkelen, introduceren en uitproberen van nieuwe ideeën om goed onderwijs te realiseren. Het zelfvertrouwen van leraren en het plezier en de waarde die zij hechten aan hun professionele ontwikkeling, blijken belangrijke motiverende factoren,” concludeert zij in haar dissertatie ‘Predicting teachers innovative behaviour: motivational processes at work’. Zij promoveert op 18 december 2015 aan de Open Universiteit.

Mee ontwikkelen

In een wereld waarin het ontwikkelen, opdoen en delen van kennis steeds belangrijker wordt en waarin technologische ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen, is goed onderwijs van essentiële betekenis. Om ervoor te zorgen dat het onderwijs in zo’n maatschappelijke omgeving kwalitatief goed is en blijft, is het belangrijk dat leraren hun onderwijs mee ontwikkelen en verbeteren, aldus Andrea Klaeijsen.

Dit is niet alleen voor leraren van belang, maar ook voor leerlingen die door goed onderwijs goed worden voorbereid op hun functioneren in de maatschappij. Inzicht in de factoren die van invloed zijn op het innovatieve gedrag van leraren, helpt om dit gedrag te stimuleren en te voorspellen. Zij onderzocht daarom welke factoren een motiverende rol spelen bij het innovatieve gedrag van leraren.

Uitdaging meer dan beloning

Uit dit onderzoek komt naar voren, dat “vertrouwen hebben in jezelf, dat je weet om te gaan met uitdagende situaties of veranderingen, helpt om zelf nieuwe ideeën te bedenken, uit te proberen en te delen. Ook als je het leuk of belangrijk vindt om jezelf professioneel te ontwikkelen, ben je meer gemotiveerd om te innoveren.”

In de schoolorganisatie zijn er factoren die daar een positieve invloed op hebben. Zo werkt het volgens Klaeijsen motiverend wanneer de direct leidinggevende individuele aandacht schenkt aan leraren en hen voldoende intellectuele uitdagingen biedt. Ook is het goed als leraren in de school betrokken worden bij het nemen van beslissingen over onderwijsgerelateerde zaken. Hierdoor ervaren leraren een bepaalde mate van autonomie en competentie. Verwachtingen vanuit de omgeving of externe stimulansen voor professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van een beloning, hebben geen invloed op innovatief gedrag.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK