Welkom in de 21e eeuw!

Nieuws | de redactie
3 februari 2016 | “Wij zijn het doorgeefluik van kennis en kansen op meer evidence based beslissingen.” Decaan Jeroen van de Hoven van de TU Delft gaat daarom in Den Haag mensen opleiden op het snijvlak van technologie en beleid.

Met een masteropleiding Engineering and Policy Analysis wil Delft zijn technologische knowhow nauwer gaan verbinden aan de internationale organisaties die in ‘de stad van vrede en recht’ complexe, vooral ‘global’ vraagstukken moeten oppakken en naar oplossingen brengen. “Wij kunnen daar dicht op ‘het veld’ met hen mee worstelen met zulke wereldwijde uitdagingen. Onze inbreng is dan toch vooral die van ‘tech en toepassing’.”

Wat kán?

Juist daar komt het volgens prof. Van de Hoven op aan bij veel van de ‘sustainable development goals’ die de VN-organisaties, maar ook de OECD hebben geformuleerd. “Als technici zijn wij goed in het maken van modellen en simulaties die zich richten op ‘wat kán en wat niet?’ Zeker nu we op alle terreinen met Big Data-toepassingen kunnen en moeten werken, is dat voor beleidsmakers erg relevant geworden.”

Met zulke technologische kansen wil Delft Den Haag als stad van wereldwijde besluitvorming voorop laten lopen. “Welkom in de 21e eeuw, zeg ik dan. De aspecten en kansen die die nieuwe mogelijkheden meebrengen moet je gaan verwerken in de zo complexe besluitvorming op wereldniveau.”

“Dat heeft ook te maken met die wereldwijde vraagstukken die juist in Den Haag spelen, omdat daar hun ‘hoofdkwartier’ zit. Recht en bestrijding van criminaliteit over de grenzen. Cybersecurity als helemaal nieuw, actueel thema. Denk trouwens nog eens aan de recente Nuclear Security Summit met alle staatshoofden en de technologische kwesties die  op dat terrein bleken te spelen. Het OPCW, ter bestrijding van chemische wapens, is ook zo’n instelling die hiermee te maken heeft. De ontwikkelingen in de synthetische biologie bijvoorbeeld raken veel van wat op dit terrein speelt.”

Drones en Noord Korea

Van de Hoven noemt in dit verband een reeks actuele thema’s op wereldschaal, die met zulke ‘engineering and policy’ vraagstukken en kennis voor evidence based oplossingen samenhangen. De impact van drones en hun steeds verdere verfijning bijvoorbeeld. Daarvoor is beleidsrelevante kennis nodig van satellietobservatie en –sturing op aarde en ontwikkelingen daarin hebben weer veel impact op de fysische geologie.

“Maar denk ook eens aan Noord Korea. Hoe snap je wat daar gaande is en wat daar aan gevaarlijke technologie nu wel en niet beschikbaar zou zijn? Of ebola en dergelijke ziektes. Hoe simuleer je effectief beleid dat hen kan helpen inperken en ook de interventies die je dan zou moeten implementeren?”

Anders dan Leiden

Voor die kennis en toepassingen is de inzet van een bèta-achtergrond binnen de beleidsontwikkeling meer dan ooit zinvol. Daarin verschilt de Delftse opzet van de Leidse, die in Den Haag vooral bestuurlijk en ‘gamma’ gericht is. “Den Haag zien wij ook als de stad die zich zou moeten en kunnen ontwikkelen als het ‘Silicon Valley of Global Justice’. Het gaat om de combinatie van ‘safety and security’.”

“Op Big Data terrein is veel gaande op wereldschaal. Het UN Global Pulse analyseert aan de hand van data-ontwikkelingen de veranderingen die maatschappelijk gaande zijn in de wereld. Dat moet de VN dan wel grondig en verantwoord doen. Hoe doe je dat? Hoe ontwerp je de goede ICT voor zoiets? Dit soort dingen op het snijvlak van bèta en beleid kom je overal tegen en steeds indringender.”

Delft heeft niet toevallig een hoogleraar op dit terrein aangetrokken vanuit Zürich. “Hij gaat tien PhD’s aansturen en met hen onderzoek in gang zetten naar de raakvlakken van het Internet of Things, Big Data en de rechten van de mens. Dat raakt meteen de onderwerpen die het Internationaal Hof en andere wereldwijde en Europese rechtsinstanties in het Haagse bezig houden. Eigenlijk zijn we hier een soort ‘windtunnel voor beleid’ aan het ontwerpen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK