Bundeling praktijkonderzoek life sciences

Nieuws | de redactie
13 april 2016 | Inholland, Leiden, Rotterdam en Haagse Hogeschool stappen samen in Medical Delta voor praktijkonderzoek in life sciences en gezondheid. “We kunnen heel veel nieuwe producten en werkwijzen bedenken die de gezondheidssector veranderen, maar het is vooral de kunst om deze ook toe te passen.”

Dat besef in deze sector van het bedrijfsleven heeft ertoe geleid, dat men het HBO in Zuid Holland nauw is gaan betrekken bij die  netwerk. “Juist daarin spelen deze instellingen zo’n belangrijke rol. Aan de ene kant leiden zij natuurlijk de professionals van de toekomst op, zowel voor de zorg als voor de gerelateerde industrie. Maar vooral ook zijn de HBO-instellingen leidend in de Living Labs die een implementatie snelweg voor nieuwe zorgbenaderingen vormen. We zien er dan ook naar uit om samen nog veel meer mooie ideeën te ontwikkelen en te implementeren,” zegt Roel Kamerling, de directeur van Medical Delta.

Living Labs

Met het toetreden van de hogescholen verdiept en verbreedt de Medical Delta zich op het gebied van beroepsgericht opleiden en praktijkgericht onderzoek. De samenwerking heeft tot doel de samenleving meer te laten profiteren van de kennis en het ondernemerschap op zorggerelateerd en medisch technisch gebied. De hogescholen leveren samen hun bijdrage aan het bestaande netwerk met de input vanuit en met hun toegepast onderzoek door lectoren, docenten en studenten.

Zo dragen zij bij aan bestaande Medical Delta Living Labs, maar zetten ook nieuwe op: experimentele, levensechte settings. Denk bijvoorbeeld aan een nagebouwde operatiekamer, waarin innovaties door de belangrijkste doelgroepen, waaronder de eindgebruikers, worden bedacht, ontwikkeld en getest. Door praktijkgericht onderzoek vorm te geven mét de mensen om wie het gaat, verandert de beroepspraktijk stap voor stap en beklijven nieuwe methoden en technieken bij zowel burgers als professionals.

Scheidslijnen verdwijnen in praktijk

Deze labs en andere vormen van samenwerking en uitwisseling in de Medical Delta zijn extra belangrijk voor het hoger onderwijs. Beroepen, in vrijwel alle gebieden, en zeker in de zorg, zijn met de jaren complexer geworden. Stabiele functies zijn ingeruild voor dynamische beroepen. Traditionele scheidslijnen tussen ontwikkelen en uitvoeren verdwijnen. Daarom moet het HBO, aanvullend op de voorbereiding op een professioneel bestaan door kennis en wetenschappelijke inzichten te koppelen aan praktisch vakmanschap, zorgen dat hun studenten onderzoekend vermogen hebben. Onderzoekend vermogen en het interdisciplinair kunnen denken en handelen maakt dat zij later blijvend bij kunnen dragen aan vernieuwingen in de beroepspraktijk.

Leonard Geluk van De Haagse Hogeschool tekent namens de vier hogescholen de overeenkomst waarmee de toetreding van de hogescholen per 1 januari van dit jaar met terugwerkende kracht een feit is. “Als hogescholen willen wij onze kennis en de resultaten van ons onderzoek graag delen en gebruiken voor het oplossen van grote maatschappelijke thema’s zoals het belang van goede zorg in een vergrijzende samenleving. Daarnaast maakt deze samenwerking het mogelijk dat wij onze studenten nog beter voorbereiden op een dynamische, steeds sneller veranderende beroepspraktijk,” zegt hij in dit verband.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK