Polen 2017 Partnerland Messe

Nieuws | de redactie
29 april 2016 | Na Nederland, India en de USA zal nu voor het eerst Polen het partnerland van de Hannover Messe zijn. In 2017 ligt de focus op deze buur en vaak lastige EU-collega, die met veel dynamiek zich uit de Sovjet-economie worstelde.

De strategie van het bestuur van de Deutsche Messe en Angela Merkel is helder. Zij kiezen de partnerlanden in een weloverwogen ritme. Men wisselt grote wereldmachten en industrienaties af met buurlanden waarmee Duitsland de band bevestigen en uitdiepen wil. Wel moeten die landen dan stabiliteit en berekenbaarheid kennen.

Geen Frankrijk in hete fase

Dat verklaart waarom Frankrijk in 2017 niet aan de beurt is. De Messe valt samen met de hete fase van de presidentsverkiezingen en Merkel wil haar vingers niet branden daaraan. Het verklaart tevens waarom Nederland langere tijd buiten beeld was. Gedurende de Fortuyn-revolte en het gedoogkabinet Rutte-I. Ook Italië wordt al jaren vermeden als partnerland, uit vrees dat men Berlusconi of helemaal geen premier als gast zou moeten ontvangen.

Na China (2012), Rusland (2013), Nederland (2014), India (2015), USA (2016) is daarom nu Polen aan de beurt. Politiek is het land stevig in handen van het nieuwe bewind, economisch is het één van de trekkers van de groei en dynamiek binnen de  EU.

Het is opnieuw een historisch partnerschap voor de Messe. Polen was immers decennia lang een land van het Warschaupact, dat zuchtte onder de overheersing van de Sovjet Unie en economisch daarin ten onder ging. Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw moesten miljardenleningen van West-Duitsland een staatsbankroet voorkomen. De val van het rode imperium werd wel door Polen ingeluid met de komst van Paus Wojtyla en de vakbond Solidarnosc van Lech Walesa. Nadien begon de Renaissance van het trotse land dat eeuwen zoveel leed had ondergaan.

Historische band

De verhouding van Duitsland met Polen wordt sterk bepaald door dat historisch leed. De Messe 2017 zal daar ook van getuigen, zeker nu Polen voor het eerst in de geschiedenis partnerland zal zijn. Merkel zal bovendien erg subtiel moeten omgaan met de huidige regering van de partij van Kaczynski. Hoewel katholiek-autoritair moet deze niets hebben van opvattingen over migratie, integratie, klimaatverandering en openheid, zoals de huidige paus deze benadrukt. Roma locuta causa finita lijkt in Polen tegenwoordig anathema.

Voor ons land is Polen een boeiend partnerland in 2017. De grote dynamiek van dit land heeft de economische relaties in hoog tempo geïntensiveerd. Dat geldt minder voor de kennissector, lijkt het. Veel jong talent uit dit grote Europese buurland heeft de aansluiting met Nederland nog niet gevonden. En Nederlandse kennisinstellingen kennen het ook nog maar weinig. Veel kansen en aanknopingspunten voor de Wissenstag 2017 dus. 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK