Diversiteit leraren helpt basisschool

Nieuws | de redactie
8 juni 2016 | Basisscholen moeten als lerende organisatie inspelen op een snel veranderende samenleving. Dat vraagt om diversiteit en out-of-the-box denken bij leerkrachten. Juist de deeltijd Pabo brengt het out-of-the box denken in de scholen, schrijven experts van de Marnix Academie.

“De minister heeft als doel dat scholen zich ontwikkelen tot lerende organisaties. “Leraar, lerarenteam, leidinggevende en bestuur bouwen samen aan een lerende cultuur waarin continu wordt gewerkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit.” (Lerarenagenda, 2013-2020). Dit is nodig, omdat we leven in een snel veranderende samenleving,” schrijven Janneke Waelen en Meike Broecheler van de  Pabo deeltijdopleiding aan de Marnix Academie.

U leest hun betoog hieronder

“Scholen moeten zich blijven vernieuwen. Om dit te bereiken wordt geïnvesteerd in het vergroten van de professionele ruimte voor de leerkracht, interessante ontwikkelmogelijkheden en carrièreperspectieven. Belangrijk dus, deze inzet op voortdurende professionalisering van de leerkracht. Echter, een ander rijk perspectief om te komen tot lerende, innovatieve organisaties wordt hierbij over het hoofd gezien.

In hart en nieren

Leerkrachten in het basisonderwijs hebben veelal dezelfde vooropleiding. De meesten zijn zelfs nooit weggeweest uit het onderwijs. Na de basisschool volgde de middelbare school, de Pabo en daarna een carrière voor de klas. Onderwijsmensen in hart en nieren dus, die we echt nodig hebben voor de klas. Alleen out-of-the-box denken, dat nodig is om te innoveren, wordt wel moeilijk als je nog nooit uit deze box bent geweest. Oplossing? De deeltijdstudent.

Een kunstschilder met marketingervaring, een ontwikkelaar van ruimtevaartinstrumenten, een advocaat of een onderwijskundige. Dit zijn voorbeelden van studenten die de pabo hebben gevolgd in deeltijd en inmiddels voor de klas staan. In deeltijdopleidingen kennen we een doelgroep met een grote diversiteit aan opleidings- en werkervaring. Het zijn twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers en zelfs een enkele zestiger die de wereld willen verbeteren. Want zoals Mandela zei: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Het zijn bevlogen, intrinsiek gemotiveerde mensen die heel bewust kiezen voor een baan is het basisonderwijs.

Die bevlogenheid kunnen we natuurlijk goed gebruiken in het basisonderwijs, maar daarbij brengen deze leerkrachten ook daadwerkelijk iets nieuws de school binnen: hun elders verworven kennis, vaardigheden en ervaring. We weten vanuit het verandermanagement dat succesvolle ontwikkelingen vaak van “onderop” komen. We weten ook dat diversiteit en out-of-the-box denken nodig is om bestaande structuren te doorbreken en tot nieuw leren te komen. Om als school een lerende organisatie te worden, helpt het dus om mensen in je team te hebben die vanuit een ander perspectief onderzoekend mee kunnen denken.

Leerkrachten die in deeltijd zijn opgeleid, brengen dit broodnodige perspectief in de school. Ze zijn daarbij geen experts van buiten, maar staan zelf voor de klas. Ze weten waar ze het over hebben. Zo kan de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur van binnenuit komen. Wat zou het mooi zijn als in het basisonderwijs meer docenten komen te werken die via een deeltijdopleiding instromen. Door de diversiteit die zo in teams ontstaat kan een schoolorganisatie van binnenuit een lerende cultuur ontwikkelen en inspelen op een snel veranderende samenleving.”

Janneke Waelen (teamleider deeltijdopleiding) en Meike Broecheler (docent) – Pabo deeltijdopleiding aan de Marnix Academie

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK