Wat zijn de kansen voor de internationale campus?

Nieuws | de redactie
15 december 2016 | Mag de Rijksuniversiteit Groningen in 2017 verder met de plannen voor een branchecampus in het Chinese Yantai? Tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer gaf minister Bussemaker aan de wet hiervoor te willen verruimen. Met name D66 kende aarzelingen daarbij.

Het was opvallend rustig tijdens het Algemeen Overleg over internationalisering in het hoger onderwijs. Enkel Amma Asante (PvdA), Pieter Duisenberg (VVD) en Paul van Meenen (D66) hadden de moeite genomen aan te schuiven. “Opvallend dat het de partijen zijn die zich verzetten tegen verschansing achter de dijken die hier zitten,” duidde Duisenberg die geringe opkomst. Wellicht dat het plenaire debat over het Oekraïne-referendum eveneens een belangrijke rol speelde in deze.

OCW wil wet verruimen voor de RUG

Tijdens het debat werd in gegaan op de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen om als eerste Nederlandse universiteit een branchecampus in het buitenland te openen. In andere landen is dit inmiddels steeds gebruikelijker en ook de Groningers hebben nu hun oog laten vallen op China.

Op dit moment is het voor de wet nog niet mogelijk op Nederlandse opleidingen in het buitenland te verzorgen. Alleen Stenden Hogeschool heeft branchecampussen in Bali, Qatar, Thailand en Zuid-Afrika, maar hier verplicht men de studenten minimaal 25% van de opleiding in Nederland te volgen. Minister Bussemaker liet in het algemeen overleg weten de wet te willen verruimen om ook universiteiten en hogescholen de kans te geven ook hele opleidingen in het buitenland aan te bieden.

Met name D66-woordvoerder Paul van Meenen kende nogal wat reserves bij die plannen. “Wij zitten daar wat dubbel in. Ik vrees een beetje voor een omgekeerd ADO Den Haag-scenario,” wees Van Meenen, doelend op de perikelen bij de Haagse voetbalclub met diens Chinese eigenaar. “We moeten goed kijken naar hoe dat bestuurlijk gaat en de risico’s die er zijn het hoofd bieden. Het kan best dat er nu investeringen zijn, maar als dat wegvalt gaat er toch altijd publiek geld heen, dat ook hier besteed kan worden.”

Een enorme onderneming

Van Meenen wees daarbij op de perikelen rond het bezuinigen op promovendi waar de RUG onlangs van beticht werd. VVD-woordvoerder Duisenberg was zich bewust van die risico’s, maar wilde toch vooral wijzen op de kansen die er internationaal liggen. “Kijk naar de Johns Hopkins University die ook in China zit. Dit is toch een kans je te meten met de grote universiteiten in de wereld. Onze grondhouding is, pak die kans en ik snap dat dat alles zal vereisen van de governance.”

Duisenberg vond in die benadering steun bij minister Bussemaker, maar schetste ook nog de lange weg die daarbij te gaan. “Het is een enorme onderneming. De plannen zullen uiteraard eerst nog getoetst moeten worden. Dit is een hele grote casus waar ik zeer nauw bij betrokken ben,” stelde Bussemaker.

De positieve houding van de coalitie ten aanzien van het internationaal onderwijsaanbod van hoger onderwijsinstellingen, waren niet geheel aan Van Meenen besteed. “We hebben het hier wel over de vijftigste stad van China. Ik zou eigenlijk liever zien dat die energie in Groningen gestopt wordt. Ik zou eerst maar eens willen gaan kijken waar het daadwerkelijk voor nodig is.”

Pas na de verkiezingen besluit

Duisenberg beaamde dat de risico’s die Van Meenen voorhield inderdaad moeten worden ondervangen. “Uiteraard moet er eerst een goede visie zijn, voor je aan dit soort strategieën kan werken.” Die houding lijkt zich ook te uiten in het tijdpad dat werd neergelegd voor de besluitvorming.

Pas voor de zomer zal de wetswijziging die minister Bussemaker heeft voorgelegd in behandeling genomen worden door de Tweede Kamer. Tegen die tijd zijn de verkiezingen geweest en is het derhalve de vraag of de internationale blik waar de PvdA en VVD in de Tweede Kamer blijk van gaven nog altijd even sterk klinkt in de Tweede Kamer.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK