Docent centraal in Rotterdams debat

Nieuws | de redactie
22 februari 2017 | “Er wordt al geselecteerd aan de poort,” stelt Michel Rog bij het verkiezingsdebat bij de lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam. Met de invoer van taal- en rekentoetsen zijn de opleidingen inderdaad selectiever geworden. Moet het daarbij blijven of mag het wel wat minder?

Bij het verkiezingsdebat op de Hogeschool Rotterdam waren Kamerkandidaten Michel Rog (CDA), Paul van Meenen (D66), Wim Jan Renkema (GroenLinks), Loes Ypma (PvdA) en Farid Azarkan (DENK) aangeschoven om te debatteren over salarissen voor leraren, selectie aan de poort en de kloof in de samenleving.

Hoopvol over onderwijsakkoord

Vooral op dat laatste punt werd het fel, toen Michel Rog Farid Azarkan verweet de kloof enkel groter te maken, omdat DENK in filmpjes op internet allochtone Kamerleden van andere partijen verdacht maakt. “Het CDA zou zich moeten schamen,” counterde Azarkan die wees op het verzoek van DENK om bescherming van bedreigde moskeeën dat bij weinig partijen in de Tweede Kamer gehoor kreeg.

Farid Azarkan kon op de Rotterdamse hogeschool op veel bijval rekenen uit de zaal, maar naast de felle botsing op het punt van discriminatie in de samenleving, wisten de aanwezige partijen elkaar op veel punten vrij redelijk te vinden. “Ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat jullie met elkaar tot een onderwijsakkoord kunnen komen,” constateerde debatleider Erwin van Braam dan ook hoopvol.

Wanneer is selecteren wenselijk?

Zo was er het punt van de selectie aan de poort in het hbo en of dit wenselijk is. Michel Rog constateerde dat er al geselecteerd wordt aan de poort, zeker bij de lerarenopleidingen. Volgens hem geen probleem, al moet het daar wat hem betreft wel bij blijven. Renkema van GroenLinks – zelf als bestuurder actief in het onderwijs – kon zich daar in vinden, maar stelde wel dat iedereen dan de kans moet hebben voldoende voorbereid aan dat selectieproces te beginnen.

Bovendien, zo stelde Renkema mag het selecteren er niet voor zorgen dat talent verloren gaat in een sector die zit te springen om mensen. “Het zou zonde zijn als mensen die misschien niet door zo’n proces heen komen, verloren gaan voor het onderwijs. Er moet gekeken worden naar andere manieren om deze mensen een bijdrage te laten leveren aan het onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld als ze via een Associate Degree toch nog een kwalificatie halen.”

Van Meenen stelde dat er over het algemeen in het onderwijs te veel en te vroeg geselecteerd wordt. “Dat komt omdat onderwijsinstellingen veel te veel worden afgerekend op rendement,” legde het D66-Kamerlid uit. Van selectie aan de poort was Van Meenen dan ook geen onverdeeld voorstander. “Het betekent in de meeste gevallen tegenhouden aan de poort. Selecteren zou ik alleen doen op zaken die echt evident zijn, zoals bijvoorbeeld fysieke geschiktheid bij gymopleidingen.”

VerkDebatHsRott2

Docent verdient meer steun

Vanuit de zaal kwam de vraag hoe er voor gezorgd kan worden dat het docentschap weer een vak wordt waar jongeren met trots voor kiezen. “Meer tijd, meer salaris en meer autonomie,” zijn volgens Loes Ypma de belangrijkste ingrediënten. Ook Renkema constateerde dat docenten onder druk staan door wat er allemaal wel niet van hen gevraagd wordt. “Het docentschap gaat veel verder dan kennisoverdracht. Je bent als leraar of lerares elke dag aan het opvoeden. Dat is heel belangrijk en mag best wat meer worden uitgedragen.”

Ook Azarkan constateerde dat docenten in de veelheid aan taken die ze op hun bord krijgen soms weinig steun krijgen. “Ouders zouden zich wel wat meer mogen beseffen dat ze samen met de docent verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van kinderen. Ik zou willen pleiten voor meer ouderbetrokkenheid, zodat het evenwicht daarin weer wat meer wordt gevonden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK