Industrie wil dat kabinet Techniekpact opschaalt

Nieuws | de redactie
30 maart 2017 | Schaal het Techniekpact op en investeer €1 miljard in onderzoek en innovatie. Dat is de belangrijkste inzet van de industriecoalitie waar FME, de Koninklijke Metaalunie, Bouwend Nederland en de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche Uneto-Vni deel van uitmaken voor het regeerakkoord.

“Met technologische oplossingen maakt de industrie het leven van mensen gemakkelijker en de samenleving duurzamer”, stelt de industriecoalitie in een brief aan informateur Edith Schippers. Die rol pakken kan volgens de coalitie alleen als er goed samengewerkt wordt met kennisinstellingen en de overheid.

“Om dat goed te kunnen doen, is een modern industriebeleid nodig. Een beleid dat investeert in techniekonderwijs, dat digitalisering in de industrie, van toeleverancier tot eindproducent (Smart Industry), versnelt en dat vol inzet op proces- en productinnovatie en onderzoek. Modern industriebeleid maakt het mogelijk om als Nederland een voorsprong met technologie te nemen.”

Regionale investeringsagenda’s

Om te komen tot een modern industriebeleid dient een nieuw kabinet volgens de coalitie van technische werkgevers in ieder geval op vier punten in te zetten. Allereerst moet het Techniekpact opgeschaald worden naar een nationale ‘De mens als sleutel’-agenda. Dat betekent dat er regionale investeringsagenda’s moeten komen om techniek op scholen te stimuleren en moeten er regionaal kwaliteitsafspraken komen over het aanbod van goed ingericht praktijkgericht onderwijs.

Een tweede punt van aandacht is de vervolgaanpak van Smart Industry, waar Nederland zich volgens de coalitie moet blijven meten met de wereldtop. Dat betekent “een stevig publiek-privaat programma onder regie van een ministerieel topteam Digitalisering, ondersteund door alle ketenpartners” en één structureel fonds voor zogeheten Fieldlabs waar industrie en kennisinstellingen naar het model van de Centers of Expertise in het hbo samen werken aan innovatieve oplossingen.

€1 miljard extra voor onderzoek en innovatie

Net zoals eerder al de Wetenschapsagenda en VNO-NCW-voorman Hans de Boer bepleit ook de industriecoalitie dat er €1 miljard vrijgemaakt gaat worden voor onderzoek en innovatie. De helft daarvan zou gereserveerd moeten worden voor een brede versterking van de bestaande onderzoeksinfrastructuren in zowel het fundamenteel onderzoek als het toegepast onderzoek in het hbo.

De andere €500 miljoen zou geïnvesteerd moeten worden in het vinden van oplossingen voor “grote maatschappelijke uitdagingen (zoals energietransitie, zorgverbetering en veiligheid) en key enabling technologies. Digitalisering is daarin een rode draad.” Die focus op digitalisering lijkt in lijn met de voorzet die de VSNU aan het begin van dit collegejaar al gaf.  

Tot slot is er in de brief van de industriecoalitie aan Edith Schippers aandacht voor ondernemerschap. Zo moet de arbeidsmarktregelgeving voor het MKB meer werkbaar worden gemaakt en moeten de Fieldlabs rond sociale innovatie worden opgeschaald “zodat meer pilots en experimenten binnen arbeidsorganisaties kunnen worden uitgevoerd die een antwoord geven op de snelle en radicale transities die door robotisering en digitalisering op de industrie afkomen.”

U leest de brief aan informateur Edith Schippers hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK