Van studieschuld naar staatsschuld

Nieuws | de redactie
10 maart 2017 | Het lijkt zo vlak voor de verkiezingen het enige hoger onderwijsthema dat echt voor beroering zorgt: het leenstelsel. Het ISO rekende voor dat studenten de overheid momenteel nog €17,9 miljard verschuldigd zijn en CDA-Kamerlid Michel Rog trekt aan de bel.

Donderdag opende het ISO de aanval op de toenemende studieschuld van studenten. Studenten zijn meer gaan lenen  en deze trend lijkt zich door te zetten. Tegenover die lening staat ook een groter bedrag dat studenten moeten ophoesten voor het collegegeld en dus vragen zowel het ISO als de LSVb zich af waar dat geld allemaal blijft

Beschermheer Rog 

Een medestander vinden de studenten in het CDA dat zich de gehele campagne opwerpt als de beschermheer van de studiebeurs voor bachelorstudenten. Hoewel de Tweede Kamer al met reces is, stelt Michel Rog daarom nu schriftelijke Kamervragen aan  minister Bussemaker over de €17,9 miljard die studenten de overheid nog schuldig zijn. 

Rog wil van de minister allereerst horen of dat bedrag inderdaad klopt, en of het overeen komt met de ramingen die het ministerie zelf heeft gemaakt. Daarnaast vraagt het CDA-Kamerlid of OCW wil voorrekenen hoeveel de gemiddelde studieschuld per student is gestegen sinds de invoering van het leenstelsel en hoe die schuld zich verhoudt tot de sociaal-economische achtergrond van de student. 

De toenemende studieschuld bij studenten heeft niet alleen gevolgen voor de sociaal-economische positie van studenten en net-afgestudeerden. Een uitstaand bedrag van €17,9 miljard heeft mogelijk ook implicaties voor de staatskas, zeker wanneer de inflatie hoger wordt dan de rente die aflossers betalen. 

Het CPB rekent voor dat momenteel 13,6% van de uitstaande studieschulden nooit meer geïnd zal worden en dus kan worden afgeschreven door de overheid. Door de lage rente die DUO momenteel hanteert bij studieleningen is de vraag gerechtvaardigd op hoeveel terugbetaling de overheid kan rekenen. Voor Michel Rog is het in ieder geval reden de minister te vragen wat een hogere studieschuld betekent voor de staatsschuld. 

U leest hier de Kamervragen van Michel Rog (CDA) 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK