SURF springt in op NWO-roadmap

Nieuws | de redactie
12 april 2017 | Onderzoekers die gebruik willen maken van grote faciliteiten als de radiotelescopen van de Square Kilometer Array moeten bij hun NWO Roadmap-aanvragen nu duidelijk aangeven welke ICT-infrastructuur zij nodig hebben. Voor SURF biedt die ontwikkeling veel nieuwe mogelijkheden.

In de nieuwe Roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn 33 projecten vastgesteld die de hoogste prioriteit krijgen. Onderzoekers die met deze faciliteiten aan de slag willen kunnen in een speciale call van NWO financiering krijgen voor hun onderzoek en de ontwikkeling van de grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Een belangrijke rol in dat onderzoek is weggelegd voor de digitale infrastructuur, waarvan SURF een belangrijke leverancier is.

Geen dubbel werk doen

“In het verleden kregen onderzoekers alleen financiering voor ICT-voorzieningen die ze zelf bouwden. Dat was niet handig, want een fysicus of een historicus moet zich kunnen richten op zijn of haar eigen vakgebied en niet ook nog een ICT-expert worden”, vertelt Erik Fledderus, de algemeen directeur van SURF. Hij ziet dat door ontwikkelingen rond onder andere big data de vraag van onderzoekers naar steun van SURF de afgelopen jaren is toegenomen.

“De rekening voor aanpassingen aan de SURF-infrastructuur kwam altijd bij ons te liggen”, vertelt Fledderus. “En dat terwijl het de onderzoekers van instellingen zijn die er gebruik van maken. We hebben daarom met NWO besproken om in de nieuwe roadmap het gebruik van onze digitale infrastructuur een integraal onderdeel te maken van de voorstellen van de onderzoekers.”

Volgens Fledderus is deze constructie broodnodig om het onderzoek in Nederland op niveau te houden. “Elke vier, vijf jaar moet er eigenlijk weer een nieuwe ICT-infrastructuur klaarstaan. Niet omdat we dat nou zo leuk vinden – ja, dat vinden we ook – maar omdat je gewoon heel snel outdated bent. En dan raakt de wetenschap ook achterop.”

ICT nieuwe stijl

Dat betekent dat onderzoekers die bij één van de 33 in de roadmap opgenomen faciliteiten onderzoek doen een subsidieaanvraag kunnen doen bij NWO. “Onderzoekers hebben nu tot 1 juni om een voorstel hiervoor in te dienen. Ik vermoed dat ze dus nog even de tijd nodig hebben om hun voorstel te formuleren. Ik ben benieuwd of alle 33 faciliteiten iets gaan indienen.”

Een voorbeeld van zo’n onderzoeksfaciliteit is de Square Kilometer Array, een uiterst gevoelig radiotelescoop. Die gebouwd gaat worden in Zuid-Afrika en Australië. “Deze faciliteit zal een ongekende hoeveelheid data produceren waar heel veel radio-astronomen  gebruik van willen maken” vertelt Fledderus. Samen met het Nederlandse astronomie instituut Astron wordt gekeken hoe de rekenkracht, netwerk en opslag faciliteiten die SURF in huis heeft om de data te verwerken.

Om onderzoekers een handje te helpen met hun voorstellen ‘nieuwe stijl’ organiseerde SURF onlangs een workshop. “NWO stelt in de call dat onderzoekers eerst dat gesprek maar eens aan moesten gaan met ons”, aldus Fledderus. “Wij hebben tijdens de workshop verteld wat we voor hen kunnen betekenen.”

Maurice Bouwhuis, hoofd Community Support van SURFsara, verwacht dat de nieuwe opzet van de roadmap een belangrijke stap is voor zowel SURF als voor de wetenschap. “Je ziet nu dat de nationale ICT-infrastructuur en de NWO-Roadmap op elkaar aangesloten worden, op een heel constructieve manier.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK