Geluk herbenoemd bij Haagse, ondanks blokkade

Nieuws | de redactie
27 september 2017 | De medezeggenschapsraad is unaniem tegen de herbenoeming van Leonard Geluk als voorzitter van de Haagse Hogeschool. De Raad van Toezicht is niettemin van mening dat de herbenoeming de juiste keuze is. Geluk moet de hogeschool door financieel zwaar weer loodsen.

In 2014 werd Leonard Geluk benoemd als nieuwe voorzitter van de Haagse Hogeschool. Hij was afkomstig van ROC Midden-Nederland en oud CDA-wethouder onderwijs van de gemeente Rotterdam. Geluk wees er vlak voor zijn benoeming al op dat besturen niet eenvoudig is. “In politiek en bestuur zijn mensen vaak geneigd in hun comfort zone te blijven hangen: zoals het nu gaat, is het goed genoeg. Je nek uitsteken is ook erg risicovol; voor je het weet loop je een kras op.”

Van die kras weet Geluk inmiddels alles af, want de Haagse Hogeschool moet bezuinigen. De tekorten op de begroting lopen op tot €11 miljoen en dat heeft tot onrust geleid binnen de hogeschool. De medezeggenschapsraad bestaande uit studenten en docenten is om die reden unaniem tegen zijn herbenoeming.

Te weinig reflectie op eigen rol

De medezeggenschapsraad stelt onder meer dat “de voorzitter te zeer overtuigd is van zijn eigen standpunt en onvoldoende gelegenheid biedt tot kritische dialoog; reflectie op zijn eigen rol en houding schiet tekort, en er wordt onvoldoende stilgestaan bij de standpunten en adviezen van anderen”. Bovendien vindt de raad dat er onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur te “lichtzinnig draconische maatregelen zijn genomen (de vacaturestop), die gebaseerd zijn op verkeerde informatie.”

De afvaardiging van studenten en docenten heeft dan ook aan de Raad van Toezicht laten weten dat zij om die reden het niet eens zijn met zijn herbenoeming. “De Hogeschoolraad  acht het onwaarschijnlijk dat dit patroon doorbroken kan worden, en acht te weinig kans aanwezig dat de Haagse Hogeschool door de huidige voorzitter uit de problemen wordt gehaald.”

Fundament voor de toekomst

De Raad van Toezicht is een andere mening toebedeeld, zij vinden “dat Geluk de afgelopen drie jaar er in is geslaagd om een stevig fundament neer te leggen voor de verdere uitvoering van de opdracht die hij van de Raad van Toezicht heeft meegekregen. Leonard Geluk is naar het oordeel van de Raad van Toezicht degene die deze koers de komende vier jaar voort kan en zal zetten.”

Bovendien herkent de RvT zich niet in het beeld dat de voorzitter niet voldoende reflecteert op zijn functioneren. “De Raad van Toezicht herkent zich niet in de omschrijving van de Hogeschoolraad dat de voorzitter te zeer overtuigd is van zijn eigen standpunt en onvoldoende gelegenheid tot kritische dialoog biedt.

Evenmin herkent de Raad van Toezicht zich in het standpunt van de Hogeschoolraad dat de reflectie van de voorzitter op zijn eigen rol en houding tekort schiet, en hij onvoldoende stilstaat bij de standpunten en adviezen van anderen. Uit eigen ervaring constateert de Raad van Toezicht dat de voorzitter niet schuwt zijn eigen optreden te analyseren en daarbij ook bijzonder ontvankelijk is voor feedback en suggesties vanuit de Raad van Toezicht.”

In een uitgebreide motivering van hun besluit doet de RvT de oproep aan de medezeggenschapsraad om met het bestuur in gesprek te gaan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK