Eerste sprekers taalsymposium bekend

Nieuws | de redactie
9 oktober 2017 | Op 29 november organiseren ScienceGuide en de Hogeschool Rotterdam een symposium over taal in het onderwijs. Vandaag presenteert ScienceGuide de eerste sprekers waaronder Iliass el Hadioui en Rik Torfs. Zij zullen spreken over taal en diversiteit en over de verengelsing van het hoger onderwijs.

Tijdens het symposium ‘Taal Centraal’ staan twee discussies centraal: de taalbeheersing van het Nederlands en het oprukkende Engels in het hoger onderwijs. In twee sessies in de middag van 29 november worden deze thema’s uitgediept met onderwijzers, onderzoekers en bestuurders met een mening en kennis van zaken.

De taalbeheersing van het Nederlands hapert?

Hoe zorgen we ervoor dat alle studenten die een diploma halen in het hoger onderwijs de Nederlandse taal beheersen, en welke rol speelt taalbeheersing bij het leerproces? Is taalbeheersing werkelijk de beste voorspeller voor iemands studiesucces en kansen op de arbeidsmarkt, of spelen andere factoren een rol? Deze vragen staan centraal in de eerste sessie van het symposium waar onder andere Iliass el Hadioui en Amos van Gelderen zullen komen te spreken.

Iliass el Hadioui is werkzaam als onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en stond aan de wieg van de transformatieve school. In zijn bijdrage ‘Gelijke Kansen in Diverse Klasse(n)’ zal hij stilstaan bij de enorme uitdaging om goed les te geven aan groepen leerlingen met verschillende achtergronden, en welke rol taalbeheersing wel (en niet) speelt bij het creëren van gelijke kansen. Afgelopen september werd hij uitgeroepen tot nummer een in de tip 5 van ScienceGuide – iemand om in de gaten te houden dus.

Volgens Amos van Gelderen, lector Taalverwerving en Taalontwikkeling van de Nederlandse taal aan de Hogeschool Rotterdam, is de goede beheersing van taal cruciaal. In zijn bijdrage zal hij ingaan op de rol die taal speelt voor het studiesucces, en over de rol van taal in het leerproces in verschillende onderdelen van het onderwijshuis.

Het oprukkende Engels

Steeds meer opleidingen in het hoger onderwijs schakelen over naar de Engelse taal. Inmiddels heeft het merendeel van de universitaire masteropleidingen Engels als voertaal en zelfs bacheloropleidingen als politicologie stappen over naar de lingua franca van de wetenschap. Alhoewel nog in de kinderschoenen kiezen ook steeds meer internationaal georiënteerde opleidingen in het hbo voor het Engels. De vraag is of dit allemaal wel om de juiste redenen gebeurt.

Als rector brak hij nog wel eens een lans voor de Engelse taal in het onderwijs, maar de laatste tijd laat hij zich minder positief uit. Het Engels in de universiteit krijgt volgens Rik Torfs de overhand om de verkeerde, instrumentele, redenen. Bovendien voegde hij daar aan toe: “Vaak heb ik de indruk dat hoe minder virtuoos iemand in het Nederlands doceert, hoe gemakkelijker hij vindt dat het net zo goed in het Engels kan.”

Gerards Oostendorp Van Gelderen

(Amos van Gelderen, Janneke Gerards en Marc van Oostendorp)

Rechtswetenschapper Janneke Gerards was voorzitter van de KNAW-commissie die de verkenning ‘Taalbeleid in het hoger onderwijs’ uitvoerde. Deze onderzocht de voor- en nadelen van de verengelsing in het curriculum van hogescholen en universiteiten. In een toelichting op het rapport stelde zij recentelijk dat opleidingen zelf de weloverwogen keuze moeten maken voor de taal die zij gebruiken, maar dat wel altijd aandacht moet blijven bestaan voor het Nederlands.

Tegenover deze voorzichtige overwegingen positioneert zich senior onderzoeker van het Meertens Instituut Marc van Oostendorp. In zijn vele media-uitingen over taal doet hij van zich spreken als een enthousiaste adapter van het Engels. Onlangs kwam hij in de NRC in het verweer tegen Beter Onderwijs Nederland dat een rechtszaak aanspande tegen de overheid tegen het oprukkende Engels: “Het is nu leuker op de universiteit!”.

Programma en inschrijfmogelijkheid vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK