Internationale student moet zelf voor huisvesting zorgen

Nieuws | de redactie
12 oktober 2017 | “Hoger onderwijsinstellingen zijn primair niet verantwoordelijk voor het huisvesten van internationale studenten”, dit schrijven minister Plasterk van wonen en minister van onderwijs Jet Bussemaker aan de Tweede Kamer.

Aan het begin van het collegejaar is veel onrust ontstaan over de gebrekkige huisvesting van internationale studenten. Kences presenteerde vorige week de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017. Ook tijdens deze bijeenkomst in Delft was de discussie over het tekort aan woonruimte en verantwoordelijkheden duidelijk te voelen.

Morgen is er een dertigledendebat in de Kamer met de minister van wonen Ronald Plassterk. In aanloop naar dit debat hebben verschillende partijen schriftelijke Kamervragen gesteld, waaronder D66, GroenLinks en de SP. De ministers baseren zich op de cijfers van Kences en leggen in klare taal uit bij wie zij de verantwoordelijkheid van woonruimte voor studenten neerleggen: de student zelf.

Lees hier meer over de reacties op het snel groeiende aantal internationale studenten

Cijfers zijn niet compleet

Ook de regering is niet gelukkig met de situatie waarin internationale studenten verkeren, zo blijkt uit antwoorden op vragen van de SP. Volgens de bewindslieden zal de Kamernood onder studenten de komende tijd wel afnemen: “De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017 schetst een breder beeld waaruit naar voren komt dat de uitwonende studentenpopulatie de komende acht jaar een beperkte groei laat zien of, indien het effect van de invoering van het studievoorschot op uitwonende studenten doorzet, een afname.”

Tijdens de presentatie van de landelijke monitor afgelopen donderdag waren er veel vragen over de getallen waarop de verschillende instellingen en de ministers zich baseren. Cijfers afkomstig van Nuffic en DUO vormen de basis voor de schatting van de ontwikkeling van internationale studenten aantallen in de komende acht jaar. De cijfers waarnaar de ministers verwijzen zijn net weer anders, omdat ze aangevuld zijn met de prognoses die de instellingen zelf aanbieden.

Er was vooral scepsis over de mogelijkheid om prognoses te maken op de middellange termijn: “Het is bijzonder dat de schatting voor zo een lange periode is gedaan, terwijl universiteiten soms in een jaar tijd een nieuwe internationale opleiding uit de grond stampen.” aldus een medewerker van Nuffic. “Ik herken het probleem. Voor de studenten die voor een kortere periode komen moeten wij het gewoon doen met kennelijk hele goede prognoses, blijkt uit de monitor, maar toch moet het nog beter. ” Ardin van Mourik-Geluk, directeur van Kences.

Niet alle instellingen hebben volledige informatie gegeven over hun eigen prognoses van de instroom van internationale studenten. “Wij zijn bij alle instellingen langsgegaan, daar is een beperkte reactie op geweest en daar zien wij gewoon van dat de verwachtingen die zij geven dat die vergelijkbaar zijn met de monitor of zelfs iets lager uitvallen.” René van Hulle, ABF research, de partij die in opdracht van Kences de monitor uitvoert.

Desondanks geeft de regering aan dat zij volop in overleg zijn over het onderwerp. “Wij zijn reeds in gesprek met verschillende kennisinstellingen, Kences, de VH en de VSNU om meer inzicht te krijgen in de specifieke opgave die er ligt voor de huisvesting van (internationale) studenten en hoe alle partijen hier gezamenlijk iets aan kunnen doen. Daarbij zetten wij ook in op het bevorderen van de afstemming tussen kennisinstellingen, gemeenten en studentenhuisvesters, zodat iedereen weet welke opgave er ligt en daarop kan acteren.”

Internationale huiskamer

Een dergelijke samenwerking heeft in Delft geresulteerd in het nieuwe TU-Noord complex. Ontwikkeld door een samenwerking van TU-Delft, DUWO en de gemeente speciaal voor internationale studenten. Dit complex werd tijdens het congres van KEnces feestelijk geopend in aanwezigheid van TU Delft vicevoorzitter Anka Mulder en burgemeester Marja van Bijsterveldt. Met deze huisvesting is geprobeerd om een internationale stadse huiskamer te maken. Hiermee willen de partijen niet alleen woonruimte creëren, maar de internationale studenten ook het gevoel ‘thuis te zijn’ in de nieuwe stad te bieden “What I love most about my home, is who I share it with ” Aldus Mulder

Vice-voorzitter van de TU Delft geeft aan dat dit niet de eerste keer in haar loopbaan is dat internationale studenten geen huisvesting kunnen vinden. Tien jaar geleden speelde in Delft dezelfde problematiek. Het TU-Noord gebouw is een begin, in Delft moeten er nog meer gebouwen worden neergezet om de toestroom van studenten op te vangen. In totaal zijn er in Delft 900 studentenwoningen bijgekomen, waarvan 330 in het international house.

Vanuit Delft klinkt een oproep voor het ministerie. Het aanpassen van wetgeving rondom huurcontracten moet volgens Antoine Fraaij, bestuurder van DUWO, een groter aanbod voor internationale studenten beschikbaar maken. Hij geeft verder te kennen dat het voorspellen van het aantal internationale studenten moeilijk is en dat hierin voor alle betrokken partijen een opgave ligt.

Verantwoordelijkheid

Het gesprek over de verantwoordelijkheid voor het oplossen van dit probleem wordt al een aantal maanden gevoerd. Ondanks dat het niet in de primaire verantwoordelijkheid van de instellingen ligt, hebben de instellingen volgens de ministers wel een verantwoordelijkheid in het communiceren van de juiste boodschap. “Een minimale invulling van die verantwoordelijkheid is ervoor zorgen dat de buitenlandse student voldoende geïnformeerd is over hoe hij of zij een kamer in Nederland kan krijgen. In het geval dat er groepen van internationale studenten niet op korte termijn binnen de studiestad kunnen worden gehuisvest, is het wenselijk dat kennisinstellingen dit tenminste signaleren.”

Een concrete oplossing voor de instroom van internationale studenten en het huisvestingstekort is er dus nog niet. Het debat van morgen zal wellicht meer duidelijkheid geven. Voor nu ligt de verantwoordelijkheid bij de groep die wellicht zonder volledige informatie met goede moed naar ons land vertrok. “Uiteraard heeft de student ook zelf de verantwoordelijkheid om tijdig op zoek te gaan naar passende woonruimte.” In Delft worden de 350 internationale studenten in de TU-Noord met open armen ontvangen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK