Het hbo wil in navolging van universiteiten brede bachelors ontwikkelen

Nieuws | door Frans van Heest
24 januari 2018 | Het hbo wil net als universiteiten brede bachelors gaan invoeren. Nadat twee eerdere pogingen strandden omdat zij geen toestemming kregen van de minister is de Vereniging Hogescholen ingestapt om deze Professional Colleges vorm te geven.
University College Toronto

Hogeschool Utrecht en Saxion hebben vorig jaar onafhankelijk van elkaar een aanvraag ingediend voor het oprichten van een brede bachelor. Beide verzoeken kregen geen positief oordeel van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) omdat de arbeidsmarktkansen onvoldoende werden aangetoond. De Hogeschool Utrecht laat het hier niet bij zitten en dient een nieuwe aanvraag in voor de bachelor Innovation in Urban Society. Zij weet zich hier nu ook in gesteund door de Vereniging Hogescholen en vijf andere hogescholen die de noodzaak van een Professional College onderschrijven.

Anticiperen op arbeidsmarktontwikkelingen

De argumentatie voor de Hogeschool Utrecht voor een Professional College was de constatering dat de arbeidsmarkt sterk aan verandering onderhevig is: “beroepen en beroepsinhouden veranderen snel of verdwijnen, en nieuwe beroepen ontstaan. Het tempo daarvan neemt significant toe onder invloed van digitale technologie”, zo schreven zij vorig jaar aan de commissie die hun arbeidsmarktkansen moest beoordelen.

De HU had consultants van onderwijsadviesbureau Hobéon en het detacheringsbureau Yacht onderzoek laten doen naar de arbeidsmarktkansen. Beide adviesbureaus kwamen tot de conclusie dat er potentieel “circa 8620 vacatures” zijn voor afgestudeerden van deze opleiding.

De CDHO vond dit onderzoek onvoldoende, omdat er voor specifieke beroepen geen rekening gehouden is met andere vereisten die deze opleiding niet aanbiedt. “Hobéon heeft een kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd middels een enquête onder zestien werkgevers in de regio. De commissie constateerde dat de stellingen in het kwalitatieve onderzoek dermate algemeen van karakter zijn dat zij op vrijwel elke opleiding van toepassing kunnen zijn.”

De CDHO kwam daarnaast tot de conclusie dat het curriculum van de voorgenomen opleiding zo breed is dat geen duidelijk beroepsperspectief kan worden vastgesteld. De commissie constateerde daarom dan ook dat de arbeidsmarktbehoefte niet werd aangetoond. Daarnaast vond de CDHO dat onvoldoende was aangetoond dat de opleiding de verwachte instroom van 100 studenten per jaar kon waarmaken.

Saxion heeft gelijktijdig met de HU ook een aanvraag ingediend voor een brede bachelor, deze was meer gericht op de economische sector. Deze opleiding wilde aanzienlijk bescheidener starten met 30 studenten, maar ook hier zag de CDHO geen arbeidsmarktkansen.

Verder met vraag gestuurde oriëntatie

De HU heeft het hier niet bij laten zitten en heeft een nieuwe aanvraag ingediend. Nu ook met steun van de Vereniging Hogescholen. De aanvraag die nu is ingediend is voor de bachelor ‘Innovation in Urban Society’ en is tevens als de eerdere aanvraag een Professional College. De opleiding heeft een uitgesproken toepassingsgerichte gepersonaliseerde en daarom vraag gestuurde oriëntatie, zo schrijft de HU in de CDHO-aanvraag.

Bij de nieuwe aanvraag is de HU ook tot andere conclusies gekomen ten aanzien van de arbeidsmarktkansen. Dat zijn niet meer ruim 8000 vacatures in de regio zoals vorig jaar werd voorgerekend, maar dit aantal is teruggebracht naar 700-750 ‘concrete baanopeningen.’ Dan valt vooral te denken aan bedrijfskundigen en organisatieadviseurs op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid in de stad.

Kleinschalig en intensief in het hbo

De kernelementen van zo’n Professional College zijn volgens de Utrechtse hogeschool: Kleinschalig en intensief onderwijs; Flexibel programma; Persoonlijk leren; Aansluiting op masterprogramma’s; Inter- en transdisciplinaire benadering; Vraagstukgestuurd leren en het Professional College creëert een Community.

Voor ‘kleinschalig en intensief’ onderwijs kan overigens ook een bijzonder keurmerk voor worden aangevraagd bij de NVAO. Als dit keurmerk wordt toegewezen dan mogen opleidingen vijf keer het reguliere collegegeld vragen. Daarnaast mogen opleidingen na goedkeuring van de minister ook selecteren aan de poort.

Bij deze nieuwe aanvraag opereert de HU niet solistisch. Ook de Vereniging Hogescholen is hierbij betrokken en ondersteunt het idee van een Professional College. “Vijf andere hogescholen onderkennen eveneens de noodzaak van een Professional College en willen hier actief invulling aan geven. De zes hogescholen en de Vereniging Hogescholen committeren zich op bestuurlijk niveau aan de verdere ontwikkeling van Professional Colleges, mét de daarbij behorende sector overstijgende innovatieve opleidingen”, zo zegt de HU in de aanvraag.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK