OCW zet deur open voor vrouwenquota

Nieuws | de redactie
6 maart 2018 | Minister van Engelshoven staat open voor de mogelijkheid tot een vrouwenquota in de top van het bedrijfsleven. “Ik heb mij heel lang tegen quota verzet, maar ik heb nu zolang met mannen op foto’s gestaan. Ik zie zo dat het niet opschiet, dat je ergens een keer iets moet doen, een hefboom moet hebben om een doorbraak te forceren.”
(foto: Rijksoverheid)

In de Haagse Malietoren nam Van Engelshoven vandaag de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017 in ontvangst. Daaruit blijkt dat het percentage topvrouwen langzaam stijgt. Was eind 2012 het percentage vrouwen in raden van bestuur nog 7,4 procent. Eind 2016 is dat percentage gestegen naar 10,7. In raden van commissarissen is de groei al even bescheiden.

Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017

Bij een Politiek Café van D66 in Tilburg was Van Engelshoven de avond ervoor al ingegaan op de cijfers uit de Bedrijvenmonitor. “Morgen maken we de cijfers bekend over het aantal topvrouwen en het is geen mooie dag morgen,” zei Van Engelshoven toen. Vandaag noemt ze in een officiële reactie de cijfers zelfs “om te huilen.”

“Ik kan niet langer toestaan dat een grote groep bedrijven de andere kant op kijkt als het gaat om het aandeel vrouwen in de top,” zegt Van Engelshoven bij de inontvangstneming van de monitor. “Zo ontnemen ze vrouwen kansen, verspillen ze talent en benadelen ze hun eigen bedrijf.”

De commissie Monitoring streefcijfers Wet bestuur en toezicht die de cijfers aan OCW overhandigde pleitte er bij monde van Caroline Princen voor een quotum in te stellen. De minister toonde zich niet onwelwillend tegen dat plan. “De afspraak is dat we in 2019 de balans op maken, maar als de resultaten zo teleurstellend blijven, zal ik stevige maatregelen niet schuwen.”

Mannen benoemen mannen

Maandagavond in Tilburg benoemde de minister het effect van de implicit bias als reden voor een ongelijkheid in benoemingen. “Je ziet een ongelijkheid in colleges van bestuur, adviesraden, raden van bestuur en colleges van B&W. Het is niet zo dat de juiste vrouwen er niet zijn, maar je ziet dat er bij gelijke profielen toch voor een man wordt gekozen omdat het de mannen zijn die kiezen”

Werkgeversvoorman Hans de Boer die namens het bedrijfsleven in de Malietoren aanwezig was, erkende de teleurstellende cijfers, maar ziet weinig heil in een quotum. “We willen als bedrijfsleven zelf de sprong voorwaarts maken. Maar een wettelijke maatregel wordt waarschijnlijk onontkoombaar als het zo blijft. Dat zou een absoluut zwaktebod zijn wat mij betreft.”

Minister van Engelshoven laat in reactie op de cijfers weten minder vertrouwen te hebben in de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. “Een heel groot deel van de bedrijven doet helemaal niets om werk te maken van een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de top van hun bedrijven. De maat is vol.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK