Hbo ziet Wetenschapsagenda als kans

Verslag | door Tim Cardol
22 juni 2018 | “OCW zal aan de lumpsum niet veel extra middelen gaan toevoegen, dus moeten we extern op zoek naar extra middelen voor onderzoek.” Volgens Saxion-bestuurslid Ineke van Oldeniel biedt de Nationale Wetenschapsagenda daar genoeg kansen toe.
foto: Michiel1972

Op de eerste Saxion Research Day tonen onderzoekers van de hogeschool het onderzoek dat nu al plaatsvindt aan hun collega’s. Van onderzoek naar slimme materialen en de inzet van drones voor politie en brandweer, naar stresstests voor bedrijfsmodellen en de veranderende rol van werknemers door robotisering. Met ‘Living Technology’ als thema wordt veel praktijkgericht onderzoek gedaan.

De Saxion Research & Graduate School (SRGS) brengt de onderzoeksprojecten samen en moet de komende jaren zorgen voor een impuls voor de ontwikkeling van Saxion als onderzoeksinstituut. “We moeten nog meer dan nu het geval is, onze kennisdragers in de etalage zetten en belangrijk maken in de organisatie,” zegt Frans Pol van de SRGS.

Kansen voor hbo in Wetenschapsagenda

Om daarvoor te zorgen is er sinds kort een nieuwe adviseur aangesteld bij de SRGS. Dave Blank, nanotechnoloog van de Universiteit Twente gaat zijn taken verdelen over de Twentse universiteit en Saxion. Op de Research Day presenteert hij zich voor het eerst in deze functie en toont zich ambitieus. “Het is inmiddels ook voor hogescholen mogelijk om hoofdaanvrager te zijn binnen de projecten van de Wetenschapsagenda. Het lijkt me mooi als Saxion straks een van die hoofdaanvragers is. De Wetenschapsagenda kan een kapstok zijn voor onze strategische plannen.”

Saxion versterkt onderzoeksprofiel met kopstuk nanotech

Die ambitie wordt nadrukkelijk ondersteund door het college van bestuur van Saxion. Zowel voorzitter Anka Mulder als vicevoorzitter Ineke van Oldeniel zijn aanwezig bij de Research Day. Ze benadrukken het belang van de Research & Graduate School voor het profiel van de hogeschool. “We willen het onderzoek verder uitbouwen, meer massa creëren en meer projectgelden binnen gaan halen,” zegt Van Oldeniel.

Daarnaast moet het onderzoek ook een belangrijke rol vervullen in het verbeteren van het onderwijs op de hogeschool. “We zijn hier primair om jonge mensen op te leiden, dus het is ook voor onze lectoraten van belang dat onderzoek en verbetering van het onderwijs in evenwicht zijn,” zegt Van Oldeniel.

Anka Mulder sluit zich daarbij aan. “Het is de laatste keer geweest dat jullie de uitdrukking ‘universiteitje spelen’ van mij horen, want ik vind het geen recht doen. Hogescholen doen onderzoek om een rol te spelen in de maatschappij en een bijdrage te leveren aan de verbetering daarvan.”

Hbo en wo zijn complementair

Net als Anka Mulder is Dave Blank afkomstig uit de universitaire wereld. Toch zegt hij minder dan Mulder de vraag te hebben gekregen waarom hij de overstap maakt van het wo naar het hbo. “Ik vind het ook geen interessante vraag, want beiden zijn juist complementair. Hoe vaak ik niet heb meegemaakt dat onderzoek van de universiteit op de plank blijft liggen, terwijl juist de uitdaging ligt in het maken van bruikbare producten op basis van onderzoek. Ik denk dat we daarin elkaar juist heel goed kunnen aanvullen.”

Tijdens de postersessies in de hal van Saxion in Enschede blijkt waar dat onderzoek in de praktijk toe kan leiden. En jury met onder meer Dave Blank en lector Smart Textiles Ger Brinks kiest uiteindelijk voor roept uiteindelijk de poster van masterstudent Michelle Fleerman uit als winnaar. Zij doet onderzoek naar de mogelijkheden van ‘heart-on-a-chip’ een toepassing waarbij medicijnen getest kunnen worden op een chip met hartcellen, om zo hun mogelijke werking te testen.

Anka Mulder roept aan het slot van de conferentie de aanwezige onderzoekers op nog een stapje verder te gaan dan al het onderzoek dat nu al gebeurt. “Werk aan je eigen zichtbaarheid. Het is in deze tijd niet meer afdoende om goed te zijn, je moet ook aan de maatschappij laten zien dat je goed bent.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK