Het mkb kan veel meer profijt halen uit beschikbare data

Nieuws | door Tim Cardol
22 maart 2019 | Ook in het mkb wordt veel data verzameld, maar bedrijven hebben vaak niet de capaciteit om daar op een slimme manier gebruik van te maken. Door samen te werken met kennisinstellingen moet daar verandering in gaan komen.
Een hologram van Mona Keijzer

Op het congres Nederland Digitaal in Hilversum lanceerde Mona Keijzer (CDA) een plan om digitalisering in het mkb beter te benutten. De EZK-staatssecretaris was op het moment van de aankondiging overigens niet zelf aanwezig: ze liet de honneurs waarnemen door een hologram van haarzelf.

In die hoedanigheid kondigde Keijzer aan ruim tien miljoen beschikbaar te stellen om het mkb samen met kennisinstellingen aan de slag te gaan met digitalisering. “In de vele gesprekken die ik als staatssecretaris met ondernemers voer, komt digitalisering altijd aan de orde. Als zij er niet zelf over beginnen dan doe ik het wel. Daardoor weet ik dat het voor veel ondernemers toch nog een grote stap is om digitale techniek toe te passen.”

“Dit kan alleen maar met hulp uit de overheid”

Het door Economische Zaken beschikbaar gestelde geld moet ten bate komen van de ontwikkeling van zogeheten mkb werkplaatsen. “Dat zijn proefprojecten in regio’s waardoor het brede mkb daar nieuwe ICT-diensten krijgt.” In feite worden deze werkplaatsen vergelijkbaar met de in het hbo al breed gedragen Centres of Expertise.

In Groningen en Den Bosch wordt al geëxperimenteerd met publiek-private samenwerking op het gebied van ICT. In de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) hebben Tilburg University en de TU Eindhoven de handen ineengeslagen om vragen waar bedrijven en overheden mee worstelen op te lossen.

“Talent vasthouden en digitalisering, dat zijn tegenwoordig de grootste uitdagingen voor het mkb,” stelt Leendert-Jan.Visser, de directeur van MKB-Nederland. Hij is blij dat het ministerie nu extra geld vrij maakt voor dat laatste. “Dit kan alleen maar met hulp vanuit de overheid.”

Versnelling MKB digitalisering

Onder impuls van onder meer JADS is in Den Bosch nu het platform Driven by Data opgezet. Dit platform moet het mkb helpen hun eigen data beter te benutten. Een horecagelegenheid in de stad kon zo met behulp van het platform de personeelsplanning optimaliseren op basis van gegevens over de weersverwachting.

De experimenten werpen dus hun vruchten af, constateert directeur Ondernemerschap van het ministerie Pieter Waasdorp. “De experimenten in Den Bosch en Groningen hebben geleid tot veel enthousiasme onder zowel ondernemer als student. Het merendeel heeft ook besloten de samenwerking na de pilot voort te zetten.”

Het programma Versnelling MKB digitalisering is onderdeel van het MKB-Actieplan waar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vorig jaar al €200 miljoen beschikbaar voor stelde. “Het programma is gericht op bewustwording van mogelijkheden die digitalisering heeft voor het reguliere mkb maar vooral ook stimuleren hoe je die bewustwording omzet naar acties,” legde Waasdorp uit.

De conferentie Nederland Digitaal was voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tevens de gelegenheid om de hele digitaliseringsstrategie te presenteren. Daarin is naast ondernemerschap ook veel aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. “


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK