Rendementsdenken vervangen door duurzaam financieel management

Verslag | de redactie
20 maart 2019 | Bij zijn lectorale rede gaat Hans Bossert (Inholland) in op de nieuwe opgave van financiële medewerkers in de circulaire economie. “Hoe je iets doet wordt steeds belangrijker dan wat je ermee verdient.”
Foto: Lars Zimmerman

De praktijk waarin boekhouders, controllers en accountants zich uitsluitend kunnen richten op winstoptimalisatie en het vergroten van aandeelhouderswaarde, is eindig. De circulaire economie – waarin producten en grondstoffen hergebruikt moeten worden en die daardoor duurzaam is – vereist een andere rol van de afdeling finance in bedrijven.

Controlling voor circulariteit is de missie voor een nieuwe generatie finance professionals. Dat betoogt Hans Bossert in zijn lectorale rede bij de aanvaarding van de functie van Lector Finance & Accountancy aan Hogeschool Inholland te Rotterdam.

Maatschappelijke oriëntatie bedrijven

Bossert signaleert drie factoren waar bedrijven rekening mee moeten houden als ze succesvol willen zijn in de circulaire wereld. Ondernemingen kunnen niet meer volledig zelfstandig en op zichzelf gericht opereren met maar een doel: continuïteit door veel winst te maken. Deelnemen aan de juiste netwerken met leveranciers en andere betrokken partijen wordt cruciaal om te overleven.

Daarnaast neemt de invloed van (nieuwe) technologie binnen bedrijven sterk toe. Deze technologie is noodzakelijk om de nieuwe producten en concepten te kunnen realiseren. Als derde factor noemt Bossert de maatschappelijke oriëntatie van bedrijven. Duurzaamheid moet zichtbaar en transparant zijn voor de buitenwereld; evenals de bedrijfsvoering.

Nieuwe rol voor de controller

Kunnen bedrijven overleven als winst ondergeschikt wordt gemaakt aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid? Ja, denken de deskundigen. De transitie naar een circulaire economie biedt nieuwe werkgelegenheid en kansen voor innovatieve bedrijven. Ook in combinatie met creative destruction van op zich goed functionerende producten en diensten, die worden ingehaald en beconcurreerd door nieuwere en innovatievere, ontstaan er groeikansen voor innovatieve bedrijven.

In de nieuwe ondernemingen zal de controller, steeds meer beheerder en analist van grote hoeveelheden informatie worden. Deze data liggen weer ten grondslag aan nieuwe businessmodellen. De controller bewaakt of de onderneming goed functioneert en presteert binnen netwerken en ook maatschappelijke doelen behaalt. Ook de traditionele financiële verslaglegging gaat veranderen; hiervoor in de plaats komt integrated reporting. Daarbij gaat het om meer dan alleen (betrouwbare) cijfers presenteren, maar ook de waardecreatie door de onderneming op andere (maatschappelijke) terreinen.

De nieuwe lector, die uit handen van collegelid Marcel Nollen het inspiratiebeeldje kreeg uitgereikt, gaat binnen de onderzoekslijn Finance en Accountancy van het domein Business, Finance & Law de veranderingen in het beheerssysteem, financiering, interne berichtgeving en externe verslaggeving van bedrijven in een duurzame wereld verder onderzoeken.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK