Minister stelt weekendonderwijs voor om achterstanden weg te werken

Nieuws | door Frans van Heest
17 juni 2020 | Om de door de coronacrisis opgelopen achterstanden bij studenten in te halen kunnen universiteiten en hogescholen in de weekenden opengaan. Dit stelt minister Ingrid van Engelshoven voor in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.
Foto: Villy Fink Isaksen

Volgende week donderdag overlegt minister Van Engelshoven met de Kamer over de gevolgen van corona voor het hoger onderwijs en wetenschap. In aanloop van dit debat heeft de Kamer uitgebreid vragen gesteld aan de minister. Veel partijen in de Kamer hebben vragen over de maatregelen die genomen zijn om het OV te ontlasten, waardoor instellingen alleen onderwijs kunnen verzorgen tussen 11:00 en 15:00 uur en na 19:00 uur.

Morgen zitten de koepels met de vervoerders om tafel

Minister Van Engelshoven stelt voor om ook in de weekenden onderwijs te verzorgen, om zo de opgelopen vertraging bij studenten in te lopen. Morgen zitten de VH, VSNU, de NS en andere vervoersbedrijven weer digitaal om tafel met de minister van onderwijs en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over de spreiding van de vervoerstromen in het onderwijs. Studentenbonden en vakbonden zijn niet uitgenodigd bij dit overleg.

GroenLinks vraagt aan de minister wie er nu allemaal betrokken zijn geweest bij het besluit om de collegetijden aan te passen. De minister moet in haar antwoorden erkennen dat studenten en docenten die hiermee geconfronteerd worden niet gehoord zijn in dit besluit. “De afspraken over aanvangs- en eindtijden van onderwijsactiviteiten zijn gemaakt in overleg met de onderwijssector en vervoerders. Als uitgangspunten zijn daarbij haalbaarheid en uitvoerbaarheid vanuit het perspectief van het openbaar vervoer gehanteerd. Onderwijsvakbonden en studentenbonden zijn hier niet rechtstreeks bij betrokken geweest. Wel zijn zij geïnformeerd.”

Voorzitter UvA: ‘Geen sprake van overleg, noch afspraken over spitsmijding studenten’

Maar voor de afspraken voor na de zomervakantie worden deze partijen wel betrokken zegt de minister in antwoord op vragen van D66. “Met de onderwijskoepels, de vervoerders en het ministerie van IenW wordt momenteel gekeken onder welke voorwaarden een verdere openstelling vanaf het nieuwe studiejaar mogelijk is. Hierbij worden ook de vakbonden en de studentenbonden betrokken.”

Instellingen moeten keuzes maken

De minister noteert daar wel bij dat dit niet bedoeld is om in grote getale onderwijs in de avonden te verzorgen. “Van de instellingen wordt gevraagd om keuzes te maken met oog voor de belangen van alle betrokken partijen, om te beginnen de studenten, docenten en andere medewerkers. Het tijdsvenster is niet bedoeld als uitnodiging om in grote getale avondonderwijs te gaan verzorgen, maar wel om avondonderwijs, wat in reguliere tijden soms ook plaatsvindt, niet onmogelijk te maken, bijvoorbeeld als dat er aan bijdraagt dat knelpunten in het OV voorkomen worden.”

Opinie rectoren: Laat studenten niet achteraan aansluiten in het OV

Dit geldt ook voor onderwijs in het weekend. De minister zinspeelt erop dat de weekenden gebruikt kunnen worden om achterstanden bij studenten terug te dringen. “De mogelijkheid om onderwijs in het weekend aan te bieden is niet bedoeld als uitnodiging om in groten getale avond- of weekendonderwijs te gaan verzorgen, maar dat met het tijdsvenster dit niet onmogelijk wordt gemaakt.  Het benutten van deze ruimte, die regulier ook bestaat, kan er immers aan bijdragen dat studievertraging kan worden ingelopen, zonder dat het leidt tot knelpunten in het OV.”

Universiteiten niet principieel tegen weekendonderwijs

De VSNU laat in een reactie weten niet ten principale tegen weekendonderwijs te zijn, juist om de reden die de minister ook noemt: het tegengaan van studievertraging.  “De studievertraging is zowel voor studenten als voor universiteiten ongewenst om meerdere redenen, zeker niet alleen financieel. Je wilt dat studenten voortgang boeken en niet vast blijven zitten omdat de omstandigheden zijn zoals ze zijn.” Zo zegt de woordvoerder van de VSNU, Bart Pierik.

Pierik wijst er wel op dat zeker door de coronacrisis de werkdruk al heel erg hoog is. “Wij hebben ook oog voor de werkdruk van docenten. Wij denken dat er al een waanzinnige inspanning geleverd is en nu ook nog geleverd wordt om die studievertraging te beperken. We zien wel dat we nu aanlopen tegen de grenzen van het fysieke onderwijs.”

“Tegelijkertijd realiseren we ons ook heel goed dat er een grens is aan wat je kunt vragen van docenten om die studievertraging tegen te gaan. Als je dan op grote schaal ‘s avonds laat en in de weekenden en hele zomers gaat werken dan denken wij niet dat dit op termijn verstandig is.” Toch sluit de VSNU weekendonderwijs ook niet uit. “Als het op enig moment nodig is, dan is die mogelijkheid er.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK