Pabo wordt opgesplitst om meer mannen aan te trekken

Nieuws | door Frans van Heest
6 januari 2021 | Vanaf 2022 komt er een pabo voor het jongere en voor het oudere kind. Zo hoopt OCW dat meer mannen naar de pabo gaan omdat die nu geen zin hebben om stage te lopen bij de kleuters.

Onlangs heeft OCW een conceptwetsvoorstel gepubliceerd waarin geregeld wordt dat de pabo opgesplitst wordt in een specialisatie voor het jonge en het oudere kind. Daarmee wil het kabinet stimuleren dat meer mannen naar de pabo gaan en voor de klas komen te staan. Ook is de hoop dat er meer doorstromers komen van het mbo naar de pabo. De reguliere pabo blijft overigens gewoon bestaan. De wet ligt nu voor ter internetconsultatie, zodat burgers en belangengroepen kunnen reageren op het wetsvoorstel. 

Nu toch een wet ondanks vertragingstactiek van de VH 

Het is al een langere wens vanuit de Tweede Kamer om de pabo op te splitsen. In februari werd daar nog een stekelig debat over gevoerd in de Kamer. Veel partijen vonden dat de minister te weinig ambitie toonde op dit dossier. Volgens het CDA kwam dat omdat de Vereniging Hogescholen dit wetsvoorstel traineerde. Die wilde dat de commissie die het bevoegdheidsstelsel in het onderwijs doorlicht eerst met hun advies zou komen. Volgens Harry van der Molen (CDA) was deze vertragingstactiek gewoon onwil. 

Nu ligt er, aan het eind van de kabinetsperiode, dus toch een wetsvoorstelZo wordt het mogelijk dat hoger onderwijsinstellingen vanaf 2022-2023 nieuwe opleidingen kunnen starten, specifiek gericht op het lesgeven aan jonge of oudere kinderen. Dit zijn twee nieuwe opleidingen, die naast de al bestaande brede lerarenopleiding voor het primair onderwijs komen. Vanaf 2026 kunnen dan leraren geworven worden die specifiek bevoegd zijn voor het jonge of oudere kind; zij mogen dan ook alleen maar aan die leeftijdsgroep lesgeven.  

De hoop dat de lerarenopleiding aantrekkelijker wordt 

Op deze manier krijgen studenten vanaf 2022 de mogelijkheid om een opleiding te kiezen die beter aansluit bij hun interesse. Het ministerie spreekt de hoop uit dat met dit wetsvoorstel de gendergelijkheid op de pabo zal toenemen. Door de smallere bevoegdheden zullen meer mannen zich interesseren voor de pabo, is de verwachting. Zo zouden vrouwelijke studenten uit het mbo meer interesse hebben in een opleiding die enkel op het jonge kind is gericht, en mannelijke studenten alleen op het oudere kind. Zo hoeven mannen geen stages meer te lopen bij de kleuters en kunnen vrouwen zich hier juist helemaal op storten, zo schrijft de minister in de memorie van toelichting. 

In de toelichting op de wet schrijft OCW dat de huidige pabo nu ook al in de latere jaren specialisaties aanbiedt. Deze vinden doorgaans plaats in het derde of vierde jaar. Daarnaast kiezen studenten nu ook al andere specialisaties zoals sport, muziek, burgerschap of cultuur. Het aanbod van zulke specialisaties is vaak afhankelijk van de onderzoeksgroepen, lectoraten of kenniskringen van de specifieke pabo. In het getuigschrift wordt nu echter geen onderscheid gemaakt waar de student zich daadwerkelijk in heeft gespecialiseerd. Wel wordt vermeld welke specialisatie de student gevolgd heeft.  

Studenten zijn straks minder breed bevoegd 

Met dit wetsvoorstel worden wettelijke bevoegdheden verankerd voor het geven van onderwijs aan het jonge of oudere kind. Daarnaast worden er aparte bekwaamheidseisen gesteld aan de opleidingen. Maar, zo verzekert OCW, het niveau van de eisen zal niet naar beneden worden bijgesteld. De aanpassingen zullen dus inhoudelijk zijn. 

Het is evident dat voor de afgestudeerde pabo-studenten wel iets verandertStudenten die van de gerichte opleiding afstuderen, zullen minder breed bevoegd zijn. Dat betekent dan ook dat zij niet ingezet kunnen worden voor een andere leeftijdsgroep. 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK