Veel studenten zullen toch nog online onderwijs volgen

Nieuws | de redactie
17 januari 2022 | Hoger onderwijsinstellingen blijken, ondanks de eigen oproep om zo snel als mogelijk fysiek onderwijs aan te bieden, veelal niet in staat om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

Vorige week was de oproep van de koepels en studentenbonden aan het OMT om het onderwijs voor alle studenten zo snel als mogelijk weer fysiek plaats te laten vinden. Het kabinet heeft dit in de laatste coronapersconferentie ook mogelijk gemaakt, zo werd afgelopen vrijdag duidelijk.  

Toch zullen veel studenten nog online onderwijs moeten volgen de komende weken. Hoger onderwijsinstellingen blijken, ondanks de eigen oproep , veelal niet in staat om dit ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Vanuit de Tweede Kamer zijn er vragen hoe hoger onderwijsinstellingen deze laatste weken van januari geholpen kunnen worden met het aanbieden van fysiek onderwijs.  

Zelfs met mondkapje op 

De vreugde was groot bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) toen het kabinet officieel bekendmaakte dat er vanaf maandag 17 januari weer fysiek onderwijs mogelijk is. “Fysiek onderwijs geeft studenten weer de ademruimte waar zo naar gesnakt wordt; zelfs met mondkapje op. De nood voor deze versoepeling is hoog: beperkingen zijn begrijpelijk, een sluiting echt niet meer.” Zo zei de voorzitter van het ISO, Lisanne de Roos. 

Universiteiten en hogescholen zeggen dat voor veel opleidingen het onderwijs toch nog online zal zijn, ook omdat docenten besmet zijn of in quarantaine zitten. Docenten kunnen zelf bepalen of zij de komende weken online of fysiek onderwijs aanbieden, zoals op de Vrije Universiteit. De Universiteit Maastricht zegt dat al het onderwijs tot begin februari volledig digitaal zal zijn en dat het in de nieuwe onderwijsperiode weer mogelijk zal zijn om fysiek onderwijs te volgen. 

Complexer dan mensen vaak denken 

Ook de Hogeschool Rotterdam heeft aangegeven dat het niet mogelijk zal zijn om direct al het onderwijs weer fysiek aan te bieden. “Natuurlijk zouden we het liefst meteen al onze deuren wagenwijd openzetten en iedereen weer in onze gebouwen verwelkomen, maar we moeten reëel zijn. Een hogeschool open je niet met één druk op de knop, dat is veel complexer dan mensen vaak denken en moeten we dus zorgvuldig doen.” 

Bij de Hogeschool Rotterdam bestaat daarnaast de angst dat het weer volledig fysieke onderwijs ervoor kan zorgen dat er meer uitval zal zijn van studenten en docenten, omdat de besmettingen ook zullen toenemen.  

Ook op de dag dat alles weer open zou mogen heeft het ISO nog geen goed beeld van wat er nu precies allemaal open is. De voorzitter van het ISO, Lisanne de Roos, laat aan ScienceGuide weten dat het ook kort dag is voor instellingen. “Afgelopen vrijdag is pas bekend geworden dat deze versoepelingen er zijn en toen is ook al gezegd dat het niet meteen mogelijk zou zijn om al het onderwijs fysiek mogelijk te maken. Die ruimte is ook wel geboden door OCW, om dat overal in te regelen. Toch zag ik vandaag ook al wel een hogeschool vol met studenten, maar het zal zeker zo zijn dat niet iedere student vandaag fysiek onderwijs heeft.” 

Wij gaan de koepels zeker aanspreken 

De ruimte die OCW geboden is brengt ook risico’s met zich mee. Zoals bijvoorbeeld bij het besluit bij de Universiteit Maastricht om pas weer in februari fysiek onderwijs mogelijk te maken. “Dat is het risico van de ruimte die OCW geboden heeft en daar zijn wij dan weer iets minder blij mee. Elke dag dat studenten eerder fysiek onderwijs kunnen volgen des te beter. Het mag wel, hogescholen en universiteiten doen niet iets wat niet mag. Maar wij gaan de koepels er zeker op aanspreken als wij ook geluiden krijgen dat er nog terughoudend wordt omgegaan met de versoepelingen.” 

De Tweede Kamer vraagt zich ook af hoe hogescholen en universiteiten geholpen kunnen worden om het onderwijs toch fysiek mogelijk te maken. De nieuwe hoger onderwijswoordvoerder van D66 en de opvolger van Jan Paternotte, Jeanet van der Laan, vraagt zich op Twitter af hoe zij vanuit de Kamer hoger onderwijsinstellingen kan helpen om het fysieke onderwijs weer te verzorgen. Want volgens de nieuwe woordvoerder hoger onderwijs voor D66 snakken studenten naar fysiek onderwijs.  

Introductie 2G komt eraan 

Het kan goed zijn dat het hoger onderwijs, als het weer helemaal vrijwillig opengaat eind deze maand of begin februari, om een coronatoegangsbewijs gaat vragen. De nieuwe minister van VWS, Ernst Kuipers, heeft namelijk bij de coronapersconferentie aangegeven dat hij verwacht deze week een nadere aanvulling van de 2G-maatregel naar de Kamer te zullen sturen.  

Volgens de nieuwe D66-minister blijft 2G de mogelijkheid om publieke voorzieningen ook structureel open te houden. Daarbij verwacht Kuipers wel dat het voor een toegangsbewijs zoals voor het hoger onderwijs het wel van belang is dat iemand een booster heeft gehad. “Op het moment dat je 2G zou gebruiken voor mensen die in grotere groepen blootgesteld worden aan het virus, dan hebben de mensen die gevaccineerd zijn minder kans om ziek te worden. Dat is een discussie die nu echt moet beginnen.” 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK