Hogescholen groeien niet meer

de redactie
8 februari 2022 | De eerste tekenen van de reeds verwachte krimp in studentenaantallen worden zichtbaar in de definitieve instroomcijfers van het hbo. Vooral de techniekopleidingen krimpen. Bij universiteiten valt juist de groei op de lange termijn in het masteronderwijs op.

Vandaag hebben de Vereniging Hogescholen en UNL (voorheen de VSNU) hun definitieve instroomcijfers gepresenteerd. Daarbij valt op dat de instroom van nieuwe studenten in het hbo na het eerste coronajaar 2020 terugvalt. Bij universiteiten blijft de instroom echter onverminderd hoog; de instroom aldaar laat over de afgelopen vijf jaar een groei zien van gemiddeld zes procent. Bij hogescholen is instroom in de afgelopen vijf jaar met twee procent gegroeid.  

2020 blijkt een uitschieter 

Waar de masterinstroom op universiteiten in 2020 een uitschieter kende met een groei van negentien procent ten opzichte van 2019, is de groei in 2021 teruggelopen naar 1,6 procent. De instroom voor de wo-bachelor is dit jaar zelfs licht gedaald, van 65.422 in 2020 naar 62.953 in 2021; een daling van 3,8 procent.  

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De stijging van het aantal nieuwe masterstudenten blijft dus toenemen. Daarmee neemt ook het verschil tussen nieuwe bachelor- en masterstudenten snel af. Het is niet ondenkbaar dat er binnen een aantal jaar meer masterstudenten van bachelorstudenten zijn ingeschreven voor een studie aan de universiteit.  

Randstad hogescholen geven een gemengd beeld 

In het hbo zijn de inschrijfcijfers volatieler. De instroom in het hbo is dit jaar met 8,6 procent gedaald, maar per hogeschool kunnen de verschillen groot zijn. Zo daalt de instroom op Hogeschool Saxion met slechts 0,5 procent, terwijl de Hogeschool van Amsterdam veertien procent minder instroom heeft. De instroom bij de BUAS, de hbo-instelling voor de toeristenindustrie in Breda, laat een daling van bijna twintig procent zien. Bij Hogeschool Inholland daalt de instroom ook met veertien procent.  

De Hogeschool Utrecht, evenals de HvA en Inholland ook een randstadhogeschool, kent echter een nagenoeg gelijke instroom ten opzichte van vorig jaar. De andere grote hogeschool, Fontys, laat  ten aanzien van vorig jaar een daling van bijna negen procent zien in het aantal nieuwe studenten.  

De instroom in economieopleidingen daalt al aantal jaar 

De daling van het aantal instromende studenten in het hbo is vooral te zien bij de economieopleidingen, de grootste sector in het hbo; daar daalde de instroom met 11,3 procent. Ook in het domein onderwijs is de daling met 9,2 procent hoger dan gemiddeld. De sectoren kunst (-0,6 procent) en gezondheidszorg (minus vier procent) laten een minder sterke daling zien. Tevens valt op dat de instroom in het economische domein ook lager is dan in 2018. Datzelfde geldt voor het domein bètatechniek, waar sinds 2018 de daling is ingezet – net als bij agro en food.  

Verder valt op dat de groei in het aantal Associate degree-studenten lijkt te stagneren. Waar het aantal nieuwe Ad-studenten in 2017 met dertig procent steeg en dat van 2018 tot 2020 nog eens met zo’n twintig procent deed, is de groei nu teruggevallen naar 1,3 procent. In 2017 stroomden 4897 AD-studenten in. In 2021 betrof de instroom 9625 studenten.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK