Klachtenprocedure hoger onderwijsinstellingen ontoereikend

Nieuws | door Janneke Adema
1 april 2022 | Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat studenten slecht bekend zijn met de klachtenprocedure van hun instelling. Hierdoor staat de rechtspositie van studenten in het hoger onderwijs onder druk, evenals de sociale veiligheid, waarschuwt de Onderwijsinspectie.
Foto: Christina Morillo

De Onderwijsinspectie ondervroeg 1.538 studenten middels een online vragenformulier over hun ervaringen met de klachtenprocedure van hun instelling. De enquête vond plaats als onderdeel van een groter onderzoek naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs, schrijft de inspectie. Eerder publiceerde zij een factsheet over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs, waarin zij verklaarde dat een deel van de studenten geen vertrouwen heeft in de behandeling van klachten over grensoverschrijdend gedrag.  

Instellingen zijn verplicht om een goede klachtenprocedure te hebben om de rechten van hun studenten te beschermen. Het bestuur van de instelling is verantwoordelijk voor de behandeling van alle klachten. 

Deel voelt zich niet vrij om een klacht in te dienen 

Van alle ondervraagde studenten gaf 47 procent aan niet te weten waar zij heen moeten met een eventuele klacht. Op de vraag of het makkelijk zou zijn om uit te zoeken hoe ze een klacht moeten indienen gaf 63 procent aan van wel, maar iets minder dan een vijfde van de studenten bleek onzeker over hoe makkelijk het is om daar achter te komen.  

Daarnaast bleek dat bijna een derde van de studenten er geen vertrouwen in heeft dat een eventuele klacht serieus zou worden genomen. Bovendien gaf achttien procent aan zich niet vrij te voelen om een klacht over hun opleiding in te dienen. 

Coronamaatregelen 

Van de studenten uit het onderzoek heeft zes procent ooit een daadwerkelijke klacht ingediend. Aan hen werd gevraagd of zij tevreden waren met de afhandeling door verschillende functiegroepen zoals de studieloopbaanbegeleider, de examencommissie, de docent en het klachtenloket van de instelling. In 43 procent van de gevallen waren de studenten ontevreden met de behandeling van hun klacht. 

De Onderwijsinspectie wijst erop dat het onderzoek is uitgevoerd toen er coronamaatregelen gelden. Het verminderde aantal contactmomenten heeft mogelijk de ervaring van de studenten met de klachtenprocedure beïnvloed. Daarnaast was er sprake van een lage respons. Volgens de onderwijsinsectie moet er daarom vervolgonderzoek met grotere steekproeven en een strategie om ook de moeilijk bereikbare studenten te betrekken. 

De resultaten uit deze factsheet geven het signaal dat niet alle instellingen een goed vindbare en werkende klachtenprocedure en een toegankelijke faciliteit hebben, of dat studenten er onvoldoende over worden ingelicht. De resultaten wijzen bovendien uit dat verschillende studenten geen vertrouwen hebben in een serieuze behandeling van hun klachten. Er is bovendien een groep studenten die zich niet vrij voelt om een klacht in te dienen zonder bang te zijn dat het negatieve gevolgen voor ze heeft. 

Janneke Adema : 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK