De uitgestelde Kamerbrief over internationalisering is weer uitgesteld 

Nieuws | de redactie
27 maart 2023 | De februaribrief over internationalisering is opnieuw vertraagd. Deze Kamerbrief zou eerst tot maart worden uitgesteld, maar is opnieuw vertraagd en nu verplaatst naar mei, zo heeft minister Dijkgraaf aangekondigd.
Foto: Andrea Piacquadio

Deze brief heeft vooralsnog een wat abstract karakter en zal later nader worden ingevuld, mede op basis van de inbreng van de Kamer. De Kamer wil juist graag zeer concrete maatregelen, omdat volgens een deel van de Kamer de vage omschrijvingen in de wetgeving rondom taalbeleid hebben geleid tot de grootschalige verengelsing van universiteiten. 

Uitzonderingen voor krimpregio’s 

Universiteiten gaan ervan uit dat in de brief voor de internationalisering van het hoger onderwijs meer aandacht moet worden besteed aan de Nederlandse taal en geschiedenis. Er wordt nog gediscussieerd over de vraag of dit binnen of buiten de onderwijsprogramma’s moet gebeuren. Waarschijnlijk zullen er ook uitzonderingen worden gemaakt voor krimpregio’s bij het werven van internationale studenten, zo hopen universiteiten. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De Kamer heeft haast met deze brief, want als het aan de VVD ligt, krijgen universiteiten zo snel mogelijk een wettelijk instrumentarium om de instroom te reguleren. Hatte van der Woude (VVD) heeft zich herhaaldelijk opgewonden over het feit dat de minister dit onderwerp voortdurend voor zich uit blijft schuiven. 

Nederlandse universiteiten zijn enorm populair 

De minister heeft nu aangegeven dat zijn februaribrief een meibrief wordt. Het kabinet heeft besloten om de beleidsvorming rondom internationalisering van het hoger onderwijs samen te laten vallen met de visiebrief van het kabinet over migratie. In november heeft Mark Rutte al aangegeven dat hij de instroom van het aantal internationale studenten wil bekijken vanuit het oogpunt van migratie. Nederlandse universiteiten zijn enorm populair, maar dat heeft een keerzijde, aldus Rutte. 

Rutte heeft ook aangegeven dat dit een lastig vraagstuk is voor het kabinet. “Partijen binnen deze coalitie denken heel verschillend over migratie. We hebben nu gesprekken en hebben gezegd dat we eerst die brede analyse willen over het hele migratievraagstuk. Die visie is eigenlijk al te lang voor ons uitgeschoven.” 

Deze discussie speelt niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen. De minister van Onderwijs moest daar onlangs naar het Vlaamse parlement komen om uitleg te geven over het feit dat Vlaamse universiteiten meer Engelstalige programma’s willen invoeren. In Vlaanderen is bij wet vastgesteld welke opleidingen wel en niet in het Engels mogen worden gegeven. 

Dijkgraaf wil ongebreidelde internationalisering een halt toeroepen 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Weyts, zei in dat debat dat minister Dijkgraaf aan de Vlamingen heeft laten weten dat Nederlandse politici met veel interesse kijken naar hoe de taalwetgeving in Vlaanderen is vormgegeven. “Minister Dijkgraaf, met wie ik regelmatig contact heb, zegt dat ze naar onze regeling kijken, want bij hen is het ongelooflijk doorgeslagen in de verkeerde richting. Ze kijken naar de Vlaamse regeling om de internationalisering te kanaliseren en die ongebreidelde internationalisering een halt toe te roepen.” 

Onlangs heeft de minister zelf al aangegeven dat het met de internationalisering de spuigaten uitloopt. Daarom zal er meer aandacht komen voor de taalwetgeving, waarin Nederlands in principe de norm is. De minister heeft inmiddels erkend dat uitzonderingen op die hoofdregel de laatste jaren op stelselniveau steeds meer de nieuwe norm lijken te zijn geworden, ook omdat de wet ruimte biedt voor eigen invulling. De ambitie om het hoger onderwijs te internationaliseren heeft hier een belangrijke rol in gespeeld, zo zei de minister onlangs in antwoord op Kamervragen van Pieter Omtzigt. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK