‘Studentenondersteuningsfonds’ moet Profileringsfonds meer bekendheid geven

Nieuws | de redactie
1 maart 2023 | Veel studenten en zelfs studiebegeleiders zijn niet op de hoogte van het Profileringsfonds. De minister gaat nu op voorspraak van de Kamer het fonds een andere naam geven in de hoop dat meer studenten met een beperking een vergoeding krijgen.
Foto: Marcus Aurelius

Met een kleine wetswijziging wil de minister in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) opnemen dat het Profileringsfonds een andere benaming krijgt, namelijk het Studentenondersteuningsfonds. Zijn voornemen is conform een voorstel van Habtamu de Hoop (PvdA) uit 2021. Volgens de PvdA’er komt het mede door de onduidelijke naam van het fonds dat weinig studenten hier aanspraak op maken.  

Deze cosmetische aanpassing van de WHW wordt niet alleen gedaan voor Scrabble, maar ook om het fonds meer onder de aandacht te brengen van studenten. Bijvoorbeeld studenten met een beperking zijn vaak nog onvoldoende op de hoogte dat de universiteit of hogeschool hen gedeeltelijk schadeloos kan stellen voor het oplopen van studievertraging. 

Verschillende oorzaken van vertraging 

Deze studievertraging kan verschillende oorzaken hebben, zoals een bestuursjaar bij een vereniging die van belang is voor de instelling, ziekte, zwangerschap, handicap, bijzondere familieomstandigheden of bij een onvoldoende studeerbare opleiding. Dit laatste geldt bijvoorbeeld als men niet in staat is om een stage te lopen of een coschap te volgen in het geval van geneeskunde. 

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

Volgens OCW hebben in 2020 in totaal 13.621 studenten een tegemoetkoming ontvangen vanuit het Profileringsfonds, wat neerkomt op een bedrag van 22,1 miljoen euro. Het aantal uitkeringen is door de jaren heen vrij stabiel gebleven. 

Initiatiefnota studiebeperking 

Onlangs heeft Lisa Westerveld van GroenLinks een initiatiefnota geschreven met de titel ‘Ons land is beperkt’. In deze nota doet zij enkele voorstellen om mensen met een beperking meer te betrekken bij het maatschappelijke leven, zoals werk, cultuur, sport en onderwijs. Zo stelt ze dat studenten met een beperking studievertraging kunnen oplopen en dat onderwijsinstellingen verplicht zijn om voor deze studenten een financiële regeling te treffen. Westerveld geeft aan dat deze studenten het Profileringsfonds vaak niet goed kunnen vinden. 

Van alle aanvragen bij het Profileringsfonds is maar vijf procent uitbetaald aan studenten met een beperking, aldus het GroenLinks-Kamerlid. Dit percentage is opmerkelijk gezien het feit dat er veel meer studenten zijn met een beperking. Bovendien willen studiebegeleiders vaak geen aanvraag doen voor de student omdat dit moeilijk is en veel tijd kost. Soms weten studiebegeleiders zelfs ook niet dat deze fondsen bestaan. 

Welwillendheid ministeries 

Met het Studentenondersteuningsfonds moeten alle studenten geholpen kunnen worden. Het ministerie moet ervoor zorgen dat de regeling meer bekendheid krijgt bij studiebegeleiders. Westerveld hoopt dat het aanvragen van de regeling eenvoudiger wordt gemaakt. 

Onlangs heeft Westerveld ook aan de minister van Onderwijs en Volksgezondheid gevraagd of studenten die getroffen zijn door long COVID ook aanspraak kunnen maken op geld uit het Profileringsfonds. De ministers van OCW en VWS hebben aangegeven dat dit geen probleem zou moeten zijn. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK