Forse verversing bestuur HBO-raad

Nieuws | de redactie
7 april 2006 | De hogescholenkoepel krijgt een nieuwe bestuur. Opvallende nieuwe namen daarin zijn HAN-voorzitter Marcel Wintels en de voorman van de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle, Jacob Schaap. Van beide kan gesteld worden, dat zij geprofileerde hoger onderwijs bestuurders zijn en nieuwe impulsen aan het hbo kunnen geven. Verwacht wordt, dat voorzitter Geri Bonhof van de HU tot vice-voorzitter van het bestuur wordt gekozen. Marcel Wintels bepleit heden op ScienceGuide in een interview een grotere transparantie in het hbo: “In hogeschoolland wordt veel over transparantie en verantwoording afleggen gesproken, we maken er mooie branchecodes voor, maar veel verder dan vaak te dikke en moeilijk door te worstelen jaarverslagen - die ver na afloop van een jaar komen - zijn we nog niet”. U leest zijn visie en de wijze waarop hij bij de HAN deze doorzet hier.

Om haar transparantie te vergroten, heeft het CvB van de HAN ervoor gekozen zijn periodieke rapportages aan de Raad van Toezicht openbaar te maken. “Op basis van deze rapportage willen we iedereen die daarin geïnteresseerd is (onze eigen medewerkers, maar ook de externe omgeving) betrekken bij de ontwikkelingen, bij de voortgang die we maken  – wat gaat goed wat gaat niet goed –  en uiteraard ook informeren over de knelpunten waar we tegenaan lopen. Ik hoop dat meer hogescholen op een dergelijke manier zich gaan verantwoorden naar hun omgeving, juist ook om op basis van goede informatie met elkaar het gesprek te voeren en van elkaar te kunnen leren. In hogescholenland wordt veel over transparantie en verantwoording afleggen gesproken, we maken er mooie branchecodes voor, maar veel verder dan vaak te dikke en moeilijk door te worstelen jaarverslagen – die ver na afloop van een jaar komen – zijn we nog niet. Veel mensen, binnen en buiten hogescholen, hebben beelden en trekken conclusies zonder goed op de hoogte te zijn. Daar kunnen we als hogescholen alleen zelf verandering in aanbrengen door beter met onze omgeving te communiceren”.

ScienceGuide nam die uitnodiging aan en voelde Wintels over zijn jongste rapportage aan de Raad van Toezicht aan de tand.

Hoe kan het dat het aantal studenten sinds 2000 met 40% is gegroeid?

De HAN-groei vindt o.i. verklaring in het gegeven dat we het (in alle bescheidenheid) als hogeschool erg goed doen. De studenttevredenheid scoort hoog, de onderwijskwaliteit is goed, het onderwijs een mooie mix van degelijk en hedendaags sterk beroepsgeorienteerd, we hebben mooie en moderne gebouwen/faciliteiten, er is elan en ondernemendheid en bovenal: uiterst gemotiveerde medewerkers!

Voor de Master of International Business heeft de HAN niet alleen een aanvraag ingediend bij de NVAO, maar ook bij de Duitse FIBAA (met succes). Hoe verliep de aanvraag bij de FIBAA? Is het vooral een verdubbeling van de Nederlandse procedure, of vragen ze echt andere dingen. Wat heeft de HAN eigenlijk aan een accreditering bij de FIBA?

Wat de MIB betreft heeft NQA een traject uitgezet waarbij ze gewerkt hebben met een panel waarin hun expertise vertegenwoordigd was en een vertegenwoordiging vanuit de FIBAA. De FIBAA vraagt niet echt andere zaken, maar legt andere accenten. Ze hanteren een kader dat meer inhoudelijk van aard is. We hebben dit gedaan omdat we deze master (master of International business; een Engelstalig programma) nationaal en internationaal willen vermarkten omdat we daarmee een studentenpopulatie gaan krijgen die eveneens internationaal samengesteld is. Dat heeft uiteraard een heel aardig onderwijskundig effect. Om dat te bevorderen hebben we die dubbelaccreditering aangevraagd. Maar niet alleen daarom. We wilden ook testen of deze master niet alleen aan de Nederlandse standaard voldoet, maar ook aan een standaard die in een belangrijk buitenland gehanteerd wordt. Een soort internationale dubbelcheck op het niveau van deze master .

Met de doorgroei van het aantal lectoraten wil de HAN nadrukkelijker aansluiten op de regionale agenda. Wat is die regionale agenda?

Die regionale agenda is nog sterk in ontwikkeling, maar een van de belangrijke thema’s is health (valley). Dat vooral in al haar verbindingen naar food, gezond leven, sport, techniek, economie en technologie.

“Uitvoering van de vernieuwde propedeuse gaat met piepen en kraken, maar zonder kleerscheuren”. Docenten ervaren stress, omdat ze in de nieuwe opzet veel meer op elkaar zijn aangewezen. Tijdens een rondgang van het CvB bleek dat studenten en medewerkers met de nieuwe opzet instemmen, maar wel regelmatig het gevoel hebben dat het hen ‘overkomt’. “Aandacht blijft erop gericht om de verantwoordelijkheid voor deze vernieuwing veel dieper decentraal geborgd te krijgen en daar in de kaderstelling ook ruimte voor te geven”. Hoe pakt het CvB dit aan, en hoe wordt daarop gereageerd?

Wij willen de centrale kaders beperken tot de hoofdpunten en de variëteit die er in een grote school als de HAN is alle ruimte te geven. Het is belangrijk dat de docenten zich de ” eigenaar” voelen, zijn en blijven van het onderwijsproces zonder dat zij overigens in solisme of eigen (vak) koninkrijkjes mogen vervallen. En het belangrijkste: we beoordelen op de prestaties, dus ook hier weer de kwaliteit van de opleiding, de waardering van de student en de tevredenheid van het beroepenveld. Hoe ingewikkeld er vaak ook gepraat wordt over onderwijs: daar gaat het simpelweg om.

Wanneer gaat er in Apeldoorn een hogeschool van start?

Zeker nog wel in deze eeuw, maar de opening van de ANDEZ Hogeschool Apeldoorn is nog niet voor komend studiejaar voorzien… In ernst: het moet een mooie samenwerking tussen drie hogescholen (de HAN, Windesheim en Saxion) worden, waarin ieders ambitie en belang een plek krijgt. Met een paar jaar zouden we een bescheiden start moeten kunnen maken. We moeten namelijk ook niet iets willen aanbieden wat al op andere plekken in Oost- of Midden- Nederland aangeboden wordt. Daar zit niemand op te wachten.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK