‘Helft praktijkuren zorgopleidingen moet simulatie worden’ 

Nieuws | de redactie
18 juli 2023 | Om de druk op de zorg te verzachten heeft het Nationaal Groeifonds een bedrag van maximaal 132 miljoen euro toegekend aan een consortium van ziekenhuizen, umc’s, hogeronderwijsinstellingen en bedrijven. Dit consortium heeft de naam Digital United Training Concepts for Healthcare (DUTCH) en richt zich voornamelijk op efficiëntere scholing via simulatieonderwijs en extended reality (XR). De aanwezigheid van Microsoft in het consortium doet vragen rijzen over de privacy van patiënten.
Beeld: Nhia Moua

Digitaal onderwijs na coronacrisis 

De coronacrisis heeft verder verduidelijkt dat Nederland kampt met krapte aan zorgpersoneel bij een stijgende zorgvraag. Aanwezige zorgwerknemers gaan gebukt onder ziekte, uitval en uitstroom. Zo kondigde VUmc onlangs aan de spoedeisende hulp ’s nachts te sluiten wegens personeelstekort. Opleiding en financiering zijn versnipperd over de ontelbare publieke en private partijen in de zorg. Voor de verdergaande vergrijzing zijn steeds meer zorgmedewerkers nodig; er zijn geïnteresseerden, maar de op- en begeleidingscapaciteit is ontoereikend om voldoende handen aan bedden te krijgen. 

Daarom hebben diverse betrokkenen nu de handen ineengeslagen. Het betreft de umc’s van Utrecht, Rotterdam, Nijmegen, Leiden, Groningen en Amsterdam; de universiteiten van Delft en Twente; de hogescholen Fontys, HAN, HvA, Rotterdam, Saxion en Zuyd; alsook diverse bedrijven en koepels. De doelen van DUTCH zijn divers. Men wil de helft van de praktijkuren in de opleiding vervangen door simulatie. Binnen overig onderwijs komt er eveneens een nadruk op simulatie, een schaalbaar leerplatform en een samenwerking met meerdere marktpartijen. De aanvankelijke doelgroepen van anesthesisten, laboranten en operatieassistenten moeten weldra worden uitgebreid naar andere zorgmedewerkers. 

De toepassingen van simulatie lijken legio. Door middel van ‘Digital United’ trainingscentra zullen zorgstudenten operaties kunnen oefenen zonder te hoeven wachten op een zich aandienende patiënt. XR kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor medische beeldvormingsfaciliteiten, waarbij delen van het menselijke lichaam kunnen worden bekeken zonder dat een patiënt eerst onder het mes hoeft. Digitale monitoring maakt dat mens en robot in samenspraak handelingen en richtlijnen verbeteren. 

“Verdienvermogen van Nederland” 

Het Nationaal Groeifonds investeert nu 48 miljoen onvoorwaardelijk en 84 miljoen voorwaardelijk in DUTCH. Dit consortium claimt dat de bedrijfsmatige baten sowieso meer dan 170 miljoen euro bedragen bij een half procentpunt meer marktaandeel. De investering in DUTCH baat daarmee niet alleen de zorg, maar ook het “verdienvermogen van Nederland”. Maatschappelijke baten in de vorm van zorgontlasting zouden een gemiddelde waarde van 100 miljoen hebben. Overigens is de 130+ miljoen investering ongeveer even groot als de afschrijving op het Actieplan Gelijke Kansen van demissionair minister Dijkgraaf. Het valt eveneens te hopen dat het Groeifonds niet voortijdig bezwijkt onder inflatie en hoge rente

Bij inschrijving ga je akkoord met onze privacy-voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hier te lezen.

De nieuwsbrief is exclusief toegankelijk voor medewerkers van onze partners.

De samenwerking tussen onderwijs- en opleidingsinstellingen zorgt dat innovatie meer kan worden gedeeld over regionale en nationale grenzen. Tegelijkertijd betekent het partnerschap tussen publiek en privaat dat de partijen het eerder eens worden over de beste praktijken voor de zorgprofessionals. Zoals zelf gezegd zullen de nieuwe methoden op het gebied van opleiding zich dan “als een olievlek verspreiden, nationaal als internationaal”. Zo is de duurzaamheid van zorginnovaties gegarandeerd. 

Waarschuwingen en waarborgen voor digitaal onderwijs 

Wat betreft duurzame bedrijfsvoering is de medewerking van Microsoft wellicht een saillant detail. Onlangs waarschuwde professor Bart Jacobs nog over de inmenging van Microsoft in het onderwijs. Het is de vraag wat de gevolgen van deze deelgenoot op de academische onafhankelijkheid zullen zijn. De invloeden van Microsoft op ICT-onderwijsondersteuner SURF zijn in ieder geval zodanig dat volgens de hoogleraar het innovatievermogen van de organisatie naar de vaantjes is verdwenen. Overigens zijn er bij SURF ook juist initiatieven om met kleinere partijen ICT-aanbod op te starten. 

Tussen de talrijke koepelorganisaties in het consortium – waaronder de NFU, de NVZ en ZonMw – mist overigens de vermelding van SURF. Gezien het goede gesternte met Microsoft, en de positie van de coöperatie als ICT-centrum van het hoger onderwijs, was deelname wellicht wel verwacht. Het valt daarmee te bezien wat de innovaties van het consortium betekenen voor toegankelijkheid van zowel zorg als hoger onderwijs. Privacy van patiënten dient hierbij wel gewaarborgd te zijn. 

Het DUTCH-initiatief doet overigens sterk denken aan het project waarmee NHL Stenden onlangs de eerste prijs bij de Onderwijspremie won. ‘Future proof nurses’ zet namelijk ook simulatie in om de verpleegkundige van de toekomst op te leiden. Door middel van scenario’s uit de praktijk kunnen studenten, docenten en zorgprofessionals simulatie gebruiken om hun professionele ontwikkeling te stimuleren. Wellicht kunnen de twee initiatieven op het gebied van digitaal onderwijs de inzichten en successen in simulatie uitwisselen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK