Kabinet gaat ICT-beleid upgraden

Nieuws | de redactie
23 augustus 2006 | Op voorstel van de ministers Wijn en Nicolaï gaat de overheid haar ICT-beleid updaten. Zo komt er een verkenning naar mogelijkheden om milieuvraagstukken met electronische communicatie aan te pakken. Ook wil het kabinet gerichter ICT-innovaties in het MKB stimuleren. In het beleidskader Electronische Communicatie worden zes accenten genoemd die het kabinet verder wil uitwerken:1. De sociale dimensie en positie van de consument. De overheid gaat zich nog meer inzetten om jong en oud voldoende te equiperen met ICT-vaardigheden, zodat iedereen kan profiteren van de gemakken van de informatiemaatschappij. Eind 2006 komt het kabinet met een visie hierover.

2. Transitie naar volledige concurrentie. Er is een tendens naar steeds meer concurrentie tussen infrastructuren, dienstenaanbieders en contentleveranciers. Er ontstaan nieuwe markten. Het kabinet wil de huidige reguleringskaders aanpassen om adequater in te spelen op de dynamische technologische -en marktontwikkelingen. Zo wordt gekeken of op termijn een verschuiving van ex-ante toezicht naar ex-post toezicht mogelijk is.

3. Ruimte voor convergentie. Het kabinet wil de schaarste aan infra- capaciteit opheffen, zodat ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van nieuwe diensten. Onderdeel daarvan is de flexibilisering van het gebruik van frequenties, het stimuleren van interoperabiliteit voor digitale tv-diensten en het vereenvoudigen en dereguleren van het vergunningenstelsel voor nummers en frequenties.

4. ICT als innovatie-as. Er zal een gerichter beleid gevoerd worden om ICT- innovaties te versnellen en op te schalen en om meer productiviteitsgroei te realiseren door de inzet van ICT in het MKB

5. Intensivering van het veiligheidsbeleid. Nederland wordt maatschappelijk en economisch steeds afhankelijker van elektronische communicatie. Dat vraagt om extra beleid voor het vergroten van veiligheid en vertrouwen. Dat zal worden gericht op professionalisering, internationalisering en op het vergroten van opsporingskansen.

6. Relatie milieu en elektronische communicatie. Er komt een verkenning naar de mogelijkheden om met behulp van elektronische communicatie milieuvraagstukken aan te pakken. Daarnaast wordt de maatschappelijke discussie rond antennes in goede banen geleid door meer overleg met lokale besturen, de inrichting van een kennisplatform en intensivering van de publieksvoorlichting.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK