Expert meeting community arts

Nieuws | de redactie
24 november 2006 | Op dinsdag 12 december a.s. organiseert het lectoraat Community Arts van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten zijn eerste expert meeting. Centraal staat de vraag wat community artists moeten doen (en nalaten) om succesvol te kunnen werken in een omgeving die behoorlijk kan afwijken van de traditionele plekken waar kunst wordt gemaakt.Sinds oktober 2005 heeft Codarts een lector Community Arts, namelijk Peter van den Hurk . Zijn uitgangspunt is dat een goede community artist niet alleen een artistiek hoogstaand kunstwerk tot stand kan brengen, maar ook in staat is om dit kunstwerk toegankelijk te maken voor mensen die niet vanzelfsprekend in kunst geïnteresseerd zijn. Aan het lectoraat zijn inmiddels een assistant-lector en een kenniskring toegevoegd.

Eén van de taken van het lectoraat is er zorg voor te dragen dat studenten zich in de nabije toekomst kunnen bekwamen in community arts. Om een gedegen studieprogramma neer te kunnen zetten, is het nodig met elkaar overeenstemming te bereiken over wat een community artist nu precies moet kennen en kunnen. De eerste expert meeting van het lectoraat is aan deze vraag gewijd.

Experts, dat wil zeggen kunstenaars die hun sporen hebben verdiend in het opzetten van projecten waarbij de deelname van niet-kunstenaars onontbeerlijk is, laten kort iets zien van hun werk. Een panel van observanten stelt aanvullende vragen en geeft achteraf schriftelijk commentaar. Tussen de bijdragen van de kunstenaars door vinden visuele presentaties plaats van community arts projecten. Ook is er een optreden van de Antwerpse theatergroep Sering.

Omdat deze expert meeting eigenlijk een openbare kenniskringbijeenkomst is, speelt het publiek op deze dag de rol van toehoorder. Maar in de koffie-, thee- en lunchpauzes wordt iedereen van harte uitgenodigd met de experts, de observanten en het overige publiek in discussie te gaan.

De deelnemende kunstenaars zijn (in volgorde van presentatie): Bart Deuss (Don’t hit mama), Ben Bergmans (kenniskring, dans), Bart Suèr (Roots & Routes), Hans Lein (kenniskring, theater), Els Dietvorst (beeldend kunstenaar), John Wooter (Kunst Onder Andere), Carlo Balemans (kenniskring, muziek), Jeanne van Heeswijk (beeldend kunstenaar), Stefan van Hees (kenniskring, theater), Mia Grijp (Theater Sering), Donna Risa (Stuttheater) en Arlon Luyten (kenniskring, muziektheater).

De observanten zijn: Ton Bevers (hoogleraar Eramus Universiteit Rotterdam), Hans van Manen (hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen), Piet Elenbaas (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam), Eugène van Erven (universitair docent Universiteit Utrecht), Marijke Hoogenboom (lector Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), Rineke Smilde (lector Hanzehogeschool Groningen) en Sandra Trienekens (onderzoeker Eramus Universiteit Rotterdam).

De expert meeting vindt plaats in het WMDC (World Music & Dance Centre), Pieter de Hoochweg 125 in Rotterdam. De dag begint om 10.00 uur met een inloop. Het programma, inclusief lunch en afsluitende borrel, start om 10.30 uur en duurt tot 19.00 uur. De voertaal is Nederlands. Wie deze dag wil bijwonen, dient zich uiterlijk 11 december te hebben aangemeld via een e-mail aan lectoraatcommunityarts@codarts.nl.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK