Grondige heroriëntatie van EU nodig

Nieuws | de redactie
28 februari 2007 | De organisatie van de Europese Unie is na 50 jaar niet meer in staat de verdergaande ontwikkeling van de Europese Unie te waarborgen, omdat de burgers onvoldoende bij het integratieproces worden betrokken. Dat stelde dr. F. Amtenbrink in zijn oratie Continuation or Reorientation - What future for European Integration, waarmee hij zijn zijn ambt als hoogleraar met de leeropdracht Recht van de Europese Unie aan de EUR aanvaardde.

Amtenbrink neemt onder meer stelling tegen de opvatting dat het Europese Grondwetsverdrag de integratie van de lidstaten op een meer democratische manier zou bevorderen. In zijn oratie gaat Amtenbrink onder andere in op de organisatie van het Europees Parlement, waarin de burgers per land zijn vertegenwoordigd. Hij is van mening dat het huidige juridische kader niet voldoet aan de democratische grondslag, omdat het geen proportionele vertegenwoordiging van de burgers van de Europese Unie waarborgt. Bovendien is het Europees Parlement op belangrijke beleidsterreinen nog steeds nauwelijks betrokken bij de besluitvorming. Ook in de voorgestelde Europese Grondwet worden deze tekortkomingen niet opgelost.

Amtenbrink oordeelt dat voor de vooruitgang van de Europese Unie en vooral voor de beoogde verdere uitbreiding een grondige heroriëntatie noodzakelijk is. Anders dreigen burgers steeds meer in verzet te komen tegen Europa. Bij een reorganisatie van de huidige Europese instellingen dient ook buiten de gebaande paden gedacht te worden. Als mogelijke oplossingen stelt Amtenbrink voor een duidelijke scheiding tussen vertegenwoordiging van burgers en van lidstaten en de introductie van Europese verkiezingen gebaseerd op een Europees stembiljet.
U leest de volledige oratie hier.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK