Baankans in bèta/tech groot

Nieuws | de redactie
2 juli 2007 | De vergrijzing slaat de komende jaren hard toe in de bedrijven van de ‘metalektro’ branche. Eén op de twaalf technici zal de komende vijf jaar met pensioen gaan. Dat biedt grote baankansen voor technische beroepsstudenten want om deze uitstroom op te vangen zijn de komende jaren circa 2000 nieuwe medewerkers per jaar nodig. 


Dit blijkt uit de vandaag uitgekomen Arbeidsmarktmonitor Metalektro van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA, van de Universiteit Maastricht) in opdracht van de Stichting A+O, het bedrijfstakfonds van de Metalektro in Leidschendam. Bovendien neemt het aanbod van schoolverlaters met een technische opleiding juist af. Het is vooral zorgelijk dat het aantal schoolverlaters met een mbo-opleiding techniek de komende jaren flink zal dalen. Metalektrobedrijven zullen daarom te maken krijgen met aanzienlijke tekorten aan technisch opgeleide werknemers.

Nog te weinig bedrijven in de Metalektro realiseren zich dat ze de komende jaren veel meer werk moeten gaan maken van hun wervingsbeleid om voldoende schoolverlaters aan te kunnen trekken. Momenteel wordt er weliswaar samengewerkt met scholen, maar die samenwerking is traditioneel en vooral gericht op het bieden van stageplaatsen aan vmbo- en mbo-leerlingen. Nog maar 20% van de bedrijven werkt samen met scholen om de belangstelling voor het technisch onderwijs te vergroten.

Om ervoor te zorgen dat metalektrobedrijven ook de komende jaren over voldoende gekwalificeerd personeel beschikken om te kunnen blijven innoveren, moeten ze een veel actiever personeelsbeleid gaan voeren voor hun oudere werknemers. Dit om ervoor te zorgen dat ouder personeel zo lang mogelijk en met plezier aan de slag kan blijven. Het is opmerkelijk dat nog maar 10% van de metalektrobedrijven een leeftijdsbewust personeelsbeleid voert door extra aandacht te besteden aan de opleiding en ontwikkeling van hun oudere personeel. 61% van de bedrijven heeft weliswaar plannen in die richting, maar in de praktijk blijken die plannen nog onvoldoende te worden omgezet in concrete daden.

Metalektrobedrijven veranderen snel. Bijna alle bedrijven verwachten de komende vijf jaar grote veranderingen doordat ze innoveren en de organisatie van het werk daarop afstemmen. Maar liefst 70% van de bedrijven ontwikkelt de komende jaren geheel nieuwe producten en de helft van de bedrijven probeert de organisatie van het werk te veranderen, bijvoorbeeld door flexibeler te gaan werken en kosten te besparen. De veranderingen in de metalektrobedrijven zorgen voor een grote dynamiek. 90% van de bedrijven verwacht dat de functies van hun technisch personeel de komende jaren ingrijpend zullen veranderen. Het is verrassend dat naast een goede vakkennis vooral het omgaan met problemen en veranderingen, flexibiliteit en het nemen van initiatief een grotere rol gaan spelen in het werk van technici. Doordat steeds meer bedrijven zich op dienstverlenende activiteiten richten, wordt ook het kunnen omgaan met klanten vaker deel van het werk van technici.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK