‘Zonder Europa geen welvaart en kennistoekomst’

Nieuws | de redactie
25 juni 2009 | Alexander Rinnooy Kan noemt “kennis, innovatie, onderwijs” de prioriteiten die “voor de toekomst van onze economie zeer in beeld moeten zijn. Maar dat kan alleen in een Europese context!”

De SER-voorzitter zei bij de discussie over de Economische Agenda van Nederland dat hij het gebrek aan kijk op en belangstelling voor de rol en kansen van ons land in Europa “zeer teleurstellend” vond. “Ik breek nog maar even een lansje daarvoor. Want dat is nu meer dan nodig, gelet op de economische problemen waar we voor geplaatst worden. Er is geen Nederlandse toekomst buiten Europa. Er is geen welvaart mogelijk, zoals wij deze ons willen voorstellen, die buiten die context zou bestaan.”

Rinnooy Kan wees er op, dat de allerhoogste prioriteit uit de Economische Agenda niet voor niets ‘het strucutureel betrekken van de universiteiten bij het starten van ondernemingen door hun wetenschappelijk talent’ is geworden. Dit is nodig om het tekort aan nieuwe bedrijven en groeiers in onze economie met kracht tegen te gaan. “Kijkt u maar naar dat punt op 1,” zo zei hij.”Dat kan alleen gerealiseerd worden als we daar echt Europees mee aan de slag gaan. Alleen als onze universiteiten op Europees niveau mee kunnen met de beste kunnen we hier een succes van maken.”

Opmerkelijk vond Rinnooy Kan dat het op de agenda zetten van ‘demotie’ – lagere functies en lager loon – voor werknemers op hogere leeftijd zonder meer gebeurde in het stuk. “Dat is hard en duidelijk hier. U kunt zich indenken dat dit in dit huis [bij de SER] niet onomstreden is.”

De coherentie van dit aspect met de nadruk in de Economische Agenda op vakcolleges in het beroepsonderwijs en met het eigen advies van Rinnooy Kan over de versterking van het leraarschap kwam in de discussie vallend genoeg niet aan de orde. En dat terwijl de beroepsgroep van de docenten in het beroepsonderwijs, inclusief het hbo, tot de meest vergrijsde sectoren behoort. Docentdemotie zou dus al snel aan de orde gaan komen bij uitvoering van deze Agenda!


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK