Een duurzame speeltuin

Nieuws | de redactie
3 september 2009 | Simon van Anken heeft de RCI Duurzaamheidsprijs 2009 gewonnen met zijn ontwerp van een duurzame speeltuin. Van Anken studeert Industrieel Product Ontwerpen aan de Hogeschool Rotterdam.

Simon van Ankens ontwerp van een interactieve duurzame speeltuinlaat zich het best omschrijven als ‘de speeltuin van de toekomst,door een geheel andere kijk op spelen’. De speeltuin die mechanischmet virtueel spelen combineert, verbindt zowel verschillendegeneraties (senioren en kinderen) als ook mensen met milieu. Hetspeelplezier moet leiden tot vitale mensen, meer sociale interactieen bewustwording van energieverbruik. Er is gebruik gemaakt vanduurzame recyclebare materialen zoals FSC hout, glas en thermischverzinkt staal (volledig te recyclen door de scheiding van zink enstaal). Daarnaast is het geheel zelfvoorzienend voor zijnenergieverbruik, doordat de energie opgewekt wordt door deinspanning van de speler. De speelplaats is vandalismebestendigdoor een slimme productopbouw en kan hierdoor tevens goed wordenonderhouden.

De duurzame speeltuin is ontworpen in opdracht van ontwerpbureauReggs. Het bureau zal samen met studenten van de hogeschool, deLandelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie enproducent Spereco concreet invulling geven aan de duurzamespeeltuin. Hierbij zal Simon van Anken een centrale rol spelen.

De RCI duurzaamheidprijs wordt gesponsord door Rotterdam ClimateInitiative. De prijs bestaat uit een cheque ter waarde van 2500euro.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK