De triomf van Annette Schavan

Nieuws | de redactie
26 oktober 2009 | De Duitsers gaan naar de kennistop in de wereld: 10% BBP in 2013, kennis als enige sector waar de nieuwe regering massief in investeert. En een personeelsbeslissing die zo ‘nebenbei’ lijkt, dat iedereen haar over het hoofd zou zien.

Het CDU-FDP regeerakkoord bevat hiermee alles wat Merkelambieert voor haar ideaal ‘Bildungsrepublik Deutschland’. Zo heetook het tweede hoofdstuk van het regeerakkoord. Het akkoord heeftzelf de veelzeggende titel: ‘Wachstum. Bildung. Zusammenhalt’.Oftewel Groei. Onderwijs. Cohersie.

Coalitiepartner FDP krijgt in het akkoord een door haar bepleitestudiebeurzenimpuls gerealiseerd, die 1 op de 10 studenten €300 permaand zal schenken op basis van goede studieresultaten. Dieafkoopsom wilde de CDU best betalen om zich voluit als ‘deonderwijspartij’ te profileren. Daarmee zet Merkel dit klassieke’merk’ van de SPD voorgoed bij de prullenbak en koppelt ze dit aanhet recent verworven CDU-merk van eigentijdse gezinspartij. Deliberalen accepteren dan weer dat de kennissector als enige forsmeer overheidsinvesteringen zal krijgen.

Toen dat aan het eind van de onderhandelingen duidelijk werd,sloeg Merkel toe. Tegen alle verwachtingen in claimde zij hetministerie voor Bildung und Forschung en gunde de nieuweliberale ‘Jungstar’ Philip Rössler het zwaregezondheidsdepartement. Op Onderwijs en Onderzoek kwam nog eenverrassing: de zittende CDU-minister Annette Schavan blijft.Merkels enige echte politieke vriendin gaat dus geen leiding gevenaan de machtige CDU-denktank de ‘Konrad-Adenauer-Stiftung’.

Toch laat Merkel haar ‘mannenpartij’ subtiel maar onmiskenbaarzien hoe de politieke verhoudingen liggen. Schavan is namelijkvoortaan de plaatsvervanger van Merel in de vergaderingen van deCDU-top en -ministersploeg als de Kanzlerin elders bezet is. Nietsgebeurt voortaan zonder dat de onderwijsminister mee achter deknoppen zit in de regering en haar partij.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK