Stapelen en studiesucces

Nieuws | de redactie
18 november 2009 | Het langere termijn effect van stapelen voor het studiesucces van jongeren uit ‘bildungsferne’ milieus blijkt nu ook in het mbo meetbaar. Allochtone jongeren doen het goed in het mbo en ze gebruiken dit vaak als opstap naar het hbo.

Turkse jongenssterk uit startblokken

Bij de start vanBVE-opleidingen op de hogere niveau’s blijken Turkse en Marokkaansestudenten al wat minder uit te vallen dan hun autochtonestudiegenoten. Dat valt vooral op bij de Turkse mbo’ers, wantbij de jongens onder hen haakt in het eerste jaar af zo’n 20% af,terwijl dit het geval is bij 23% van autochtone collega’s in hetmbo.

Dit verschil is -netals al in het hbo werd geconstateerd- aanzienlijk groter bij demeisjesstudenten: daar valt 17% in het eerste jaar uit. Bijautochtone meisjes is dit even hoog als bij de jongens, op23%.

Stapelenwerkt  

Het beeld is bij deMarokkaanse jongeren in het mbo iets minder gunstig, zo laat deKeuzegids MBO zien. Zo vallen de jongens met zo’n 24% eentikje vaker uit dan autochtone studiegenoten. Ook hier is heteffect uit het hbo al merkbaar: Marokkaanse meisjes scorenduidelijk beter met 18% uitval.

Het stapeleffect is bijdeze studenten steeds sterker aan het worden. Van de allochtoneeerstejaars in het hbo is 39% uit de BVE afkomstig. Bij deautochtonen in de propedeuse is dit percentage28%.

Recent internationaalonderzoek naar deze materie laat ook zien dat stapelen en’omwegen’ voor migrantenkinderen de beste en meest effectieveroutes blijken te zijn om het HO-niveau tebereiken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK