Echte kunst

Nieuws | de redactie
14 december 2009 | Kunstmatige intelligentie snapt nu ook kunst. Tilburgs onderzoeker Igor Berezhnoy komt met computeralgoritmen voor visuele beoordeling door kunsthistorici. Zijn digitale techniek laat een valse van een echte Van Gogh onderscheiden.

Penseelstreken

De toepassing van kunstmatige intelligentie in het domein vanhet cultureel erfgoed komt relatief laat. Maar de computer is aaneen opmars bezig. Igor Berezhnoy onderzocht in hoeverrekleuranalyse door computers kan bijdragen aan het analyseren van deechtheid van schilderijen.

Daarvoor ontwikkelde hij computeralgoritmen, die hij testte opdigitale reproducties van schilderijen van Van Gogh. Ook onderzochthij hoe kenmerken van penseelstreken op digitale wijze gekoppeldkunnen worden aan een bepaalde schilder. Het Van Gogh Museum en hetKröller-Müller Museum waren nauw bij het onderzoek betrokken.

Vingerafdruk van de meester

Vincent van Gogh ging in zijn Franse periode complementairekleuren gebruiken om contouren van objecten of delen vanlandschappen te accenturen, blauw naast geel bijvoorbeeld. Doordaar gebruik van te maken in de digitale analyse (de Method for theExtraction of Complementary Colours), slaagde Berezhnoy eringlobale kleurpatronen in Van Goghs schilderijen te herkennen. Demethode biedt een objectieve ondersteuning aan kunsthistorici voorde bepaling van kleuren in een schilderij en daarmee voor bepalingvan de authenticiteit.

Berezhnoy ontwikkelde ook digitale analysetechniek voor derichting van penseelstreken (de Prevailing Orientation ExtractionTechnique). Ook deze bleek gebruikt te worden om een ‘vingerafdruk’van een schilder te bepalen en daarmee zijn identiteit teonthullen.

De digitale technieken herkennen de authenticiteit vanschilderijen even goed als echte kunsthistorici, bleek uitexperimenteel onderzoek van Berezhnoy. Toch zullen digitaletechnieken kunsthistorici niet vervangen, aldus de promovendus.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK