Yvonne van Rooy bekroond

Nieuws | de redactie
10 december 2009 | UU-voorzitter Yvonne van Rooy stond al eens bovenaan de ScienceGuide Top 10. Nu heet zij "met vlag en wimpel" Influencer of the Year.

Tijdens het StrategiePlatform Onderwijs in Zeist is zij verhoogdtot die eer der kennisaltaren. Zij liet daarbij haarCDA-partijvriendin Marja van Bijsterveldt en HBO-college PimBreebaart van de Haagse Hogeschool achter zich, als ook MBO-raadvoorziter Jan van Zijl. ‘Met vlag en wimpel won ze’, zeggen deorganisatoren tegen ScienceGuide.

Brussel, Parijs, Shanghai?

Interessant is dan wel de vraag: wat maakt Van Rooy noginvloedrijker dan OCW-staatssecretaris Van Bijsterveldt,die in Den Haag toch geldt als een van de meest effectieve eninvloedrijke bewindslieden, sterker dan ministers als Cramer,Van Middelkoop of Verburg? Het gerucht dat Van Rooy bijnalid van Barroso’s nieuwe Europese Commissie was geweest?

Haar succes bij het lokken van de Franse multinational Danone naarhet UU-Science Park in plaats van naar Parijs, zutalors? Dat de UU toch maar steeds in de serieuze rankingsals die van CHE en uit Shanghai aan kop gaat? 

Berlijn?

Of liever nog haar mooie herinnering op ScienceGuide aan de nacht van de Valvan de Muur? “Ik denk dat ik om een uur of acht, in iedergeval wat later thuis kwam. In de loop van de avond drong hetsteeds meer door in het nieuws. De stromen mensen, de Trabantjesdie in grote stromen de grens overgingen. De euforie van de mensen,je begreep dat dit het einde was. Het einde van de Koude Oorlog, naal die spanningen en dreiging op wereldschaal. Je voelde gewoon datje echt iets historisch zag gebeuren voor je eigen ogen.

Ik herinner me ineens nog iets. Ergens tijdens die avond, allaat geloof ik, kwamen Nederlandse tuinders in beeld die bloemenstonden uit te delen. Op een of andere manier doken zij op,misschien waren ze al voor klanten in Berlijn? Die razendsnellereactie, dat koopmanschap, wat een symbool, een mooie actie vanverbondenheid was dat!”

1 in 2004

En dit was 5 jaar geleden de onderbouwing die ervoor zorgdedat Van Rooy reeds toen op 1 stond in de ScienceGuideTop 10:

‘2004 was het jaar van de opmars van de vrouwen in de kennissector,ondanks het lot van Annette Nijs. Bij de nominaties werden velevrouwelijke hoogleraren, bestuurders en politici genoemd. Geen vanhen echter zo vaak en indringend als ‘sleutelfiguur’ alsUU-voorzitter Yvonne van Rooy. Na haar succesperiode bij deTilburgse universiteit blijkt zij nu bij de veel grotere Utrechtseinstelling direct een eigen stempel op het beleid te durven zettenen te kunnen zetten.

“Een glorieuze overstap,” noemt een hoogleraar dit. “Door de wolgeverfd” zegt een hbo-topper simpel weg over haar, vanuit destudentenwereld klinkt het zo: “Ze presteert het naar buitentoe over te komen als een misschien ietwat aristocratisch maartoch zeker resultaatgericht en visionair bestuurder.” En eenoud-collega in het wo zegt het nog scherper: “nu al in staat om deUU én de VSNU naar haar hand te zetten.”

Maar dé verrassing die zij in petto had -de intensieve samenwerkingmet het hbo in Utrecht- maakt dat zij voor velen de nummer 1 werddit jaar. Zij had de naam juist faliekant tegen zulke combinatieste zijn en nu zet zij een integratie met maar liefst tweehogescholen tegelijk door: de innovatieve kunsthogeschool HKU en dezeer omvangrijke HU.

Haar harde lijn tegen Nijs -en niet pas ná het vertrek van debewindsvrouwe- gaf bovendien aan dat haar politieke antenneonverminderd scherp staat afgesteld.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK