Top HBO in sportfraude

Nieuws | de redactie
6 januari 2010 | Nu ook de schaatswereld ‘het grote geld’ en maffioos gedrag leert kennen – zoals omkooppogingen van rijders uit arme landen – moeten aantijgingen en ontkenningen onderzocht worden. Opvallend is de rol die topmensen uit het hbo daarbij spelen.

Werkijs

Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, heeft alsnevenfunctie onder meer het voorzitterschap van de schaatsbondKNSB. De Friese tongval – ‘ik ben verbaisterd!’- en hetenthousiasme voor noest werkijs zijn dan ook boven elke twijfelverheven.

In die baan wordt Terpstra nu geconfronteerd met de beschuldigingdat de schaatster Gretha Smit en haar trainer Ingrid Paulgeprobeerd hebben een startbewijs bij de Olympiade ’te kopen’ vaneen rijdster uit een arm land in Oost-Europa.

Wijze mannen

Een commissie van wijze mannen is door Terpstra aangesteldom de waarheid over deze aantijgingen boven tafel te krijgen. Wiezit daar in als expert op het gebied van frauduleus handelen in desport? Fontys-voorzitter Marcel Wintels, medebestuurslid vanTerpstra bij de HBO-raad. Daar gaat hij onder meer over debekostiging en bedrijfsvoering en over de auditcommissie.

Wat weet een fatsoenlijke, Brabantse hogeschool van maffioos gedraglangs de ijsbaan? Niets natuurlijk. Maar Wintels beschikt ook overeen bijbaan: voorzitter van wielrenunie KNWU. En de wereld van hetcyclisme, van de Rasmussens en Vinokourovs, die is niet geheelzonder knowhow op dit terrein.

Olympische matrix

Dit patroon van bestuurlijk optreden biedt veleperspectieven. De bèta-deskundige voorzitters van de 3TU zoudeningehuurd kunnen worden om de heilloze verwarring over de’olympische matrix’ voor deelname aan de Spelen in Vancouver tebeslechten. En Geert Dales van INHolland zou vanuit zijn vestigingin Alkmaar het bestuur van AZ kunnen overnemen om de club te reddenvan het DSB-debacle.

Het IOC zal Nederland nu in elk geval de Spelen van 2028 weltoewijzen. De sport blijkt in ons land immers bestuurlijkecht hogeschooldressuur. Het hardnekkige gerucht gaat in Den Haagdan ook dat Terpstra de binnenkort vrijkomende plek van AntonGeesink in het IOC zal krijgen en dat Anky van Grunsven hem danopvolgt bij de HBO-raad.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK